Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Kvinnor efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2017

Ålder Uppgifter
  Kvinnor totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per kvinna Barnaföderskor sammanlagt Barnaföderskornas andel av åldersklassen, % Antalet barn per barnaföderska
15–82 2 225 224 3 302 662 1.48 1 468 862 66.0 2.25
15–19 143 840 866 0.01 803 0.6 1.08
20–24 159 738 20 163 0.13 15 208 9.5 1.33
25–29 172 102 89 362 0.52 53 581 31.1 1.67
30–34 170 593 199 039 1.17 100 706 59.0 1.98
35–39 169 737 281 872 1.66 126 752 74.7 2.22
40–44 161 943 303 306 1.87 129 400 79.9 2.34
45–49 161 558 305 800 1.89 129 383 80.1 2.36
50–54 183 869 351 884 1.91 148 583 80.8 2.37
55–59 183 582 356 907 1.94 151 004 82.3 2.36
60–64 188 012 358 942 1.91 157 263 83.6 2.28
65–69 191 919 360 225 1.88 163 698 85.3 2.20
70–74 164 019 311 083 1.90 141 743 86.4 2.19
75–79 116 605 236 629 2.03 101 048 86.7 2.34
80–82 57 707 126 584 2.19 49 690 86.1 2.55

Källa: Befolkningsstruktur 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 01.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2017, Tabellbilaga 4. Kvinnor efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2017/01/vaerak_2017_01_2018-10-01_tau_004_sv.html