Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Folkmängd efter område samt förändringen av folkmängden 31.12.2009

Område Folkmängd och förändringen av folkmängden
  31.12.2009    31.12.2008    Förändring 2009 1) se fotnot Procent 1) se fotnot Förändring 2009 2) se fotnot Procent 2) se fotnot
HELA LANDET 5 351 427 5 326 314 25 113 0,5 25 113 0,5
FASTA FINLAND 5 323 693 5 298 858 24 835 0,5 24 835 0,5
Södra Finlands RFV 2 209 276 2 192 601 16 675 0,8 16 675 0,8
Nylands landskap 1 423 576 1 408 020 15 556 1,1 15 556 1,1
Östra Nylands landskap 93 966 93 491 475 0,5 645 0,7
Egentliga Tavastlands landskap 173 828 173 041 787 0,5 787 0,5
Päijänne-Tavastlands landskap 201 270 200 847 423 0,2 423 0,2
Kymmenedalens landskap 182 617 182 754 -137 -0,1 -307 -0,2
Södra Karelens landskap 134 019 134 448 -429 -0,3 -429 -0,3
Sydvästra Finlands RFV 690 300 688 829 1 471 0,2 1 471 0,2
Egentliga Finlands landskap 462 914 461 177 1 737 0,4 1 737 0,4
Satakunta landskap 227 386 227 652 -266 -0,1 -266 -0,1
Östra Finlands RFV 569 712 571 184 -1 472 -0,3 -1 472 -0,3
Södra Savolax landskap 155 568 156 632 -1 064 -0,7 -1 064 -0,7
Norra Savolax landskap 248 182 248 423 -241 -0,1 -241 -0,1
Norra Karelens landskap 165 962 166 129 -167 -0,1 -167 -0,1
Västra och Inre Finlands RFV 1 195 913 1 189 939 5 974 0,5 5 974 0,5
Birkalands landskap 484 436 480 705 3 731 0,8 3 731 0,8
Mellersta Finlands landskap 272 784 271 747 1 037 0,4 1 037 0,4
Södra Österbottens landskap 193 524 193 511 13 0,0 13 0,0
Österbottens landskap 177 038 175 985 1 053 0,6 1 053 0,6
Mellersta Österbottens landskap 68 131 67 991 140 0,2 140 0,2
Norra Finlands RFV 474 744 472 342 2 402 0,5 2 402 0,5
Norra Österbottens landskap 392 110 389 182 2 928 0,8 2 928 0,8
Kajanalands landskap 82 634 83 160 -526 -0,6 -526 -0,6
Lapplands RFV 183 748 183 963 -215 -0,1 -215 -0,1
Lapplands landskap 183 748 183 963 -215 -0,1 -215 -0,1
ÅLAND 27 734 27 456 278 1,0 278 1,0
Statens ämbetsverk på Åland 27 734 27 456 278 1,0 278 1,0
Åland 27 734 27 456 278 1,0 278 1,0
  • 1) Partiella kommunsammanslagningar HAR INTE beaktats vid beräkning av förändring
  • 2) Partiella kommunsammanslagningar har beaktats vid beräkning av förändring

Källa: Befolkningsstruktur 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 19.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2009, Folkmängd efter område samt förändringen av folkmängden 31.12.2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2009/vaerak_2009_2010-03-19_tau_002_sv.html