Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2018

Ålder    Män totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per man Antalen män som har barn Fädernas andel av åldersklassen, % Antalet barn per far
15–83 2 216 573 2 854 690 1,29 1 267 136 57,2 2,25
15–19 152 126 255 0,00 245 0,2 1,04
20–24 164 499 8 252 0,05 6 636 4,0 1,24
25–29 182 635 50 240 0,28 32 607 17,9 1,54
30–34 180 832 138 422 0,77 76 216 42,1 1,82
35–39 183 327 235 685 1,29 112 517 61,4 2,09
40–44 175 769 279 293 1,59 123 259 70,1 2,27
45–49 160 573 270 737 1,69 115 655 72,0 2,34
50–54 183 302 320 237 1,75 134 284 73,3 2,38
55–59 183 156 328 790 1,80 136 839 74,7 2,40
60–64 177 055 325 305 1,84 136 598 77,2 2,38
65–69 174 278 323 026 1,85 139 968 80,3 2,31
70–74 154 506 288 633 1,87 128 896 83,4 2,24
75–79 91 933 178 337 1,94 78 421 85,3 2,27
80–83 52 582 107 478 2,04 44 995 85,6 2,39

Källa: Befolkningsstruktur 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2018, Tabellbilaga 5. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/01/vaerak_2018_01_2019-11-22_tau_005_sv.html