Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2015

Ålder        
  Män totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per man Antalen män som har barn Fädernas andel av åldersklassen Antalet barn per far
15–80 2 159 932 2 782 658 1.29 1 239 819 57.4 2.24
15–19 154 051 332 0.00 321 0.2 1.03
20–24 173 332 10 788 0.06 8 562 4.9 1.26
25–29 175 568 56 578 0.32 36 544 20.8 1.55
30–34 183 915 154 438 0.84 83 991 45.7 1.84
35–39 177 811 238 752 1.34 112 682 63.4 2.12
40–44 162 832 260 356 1.60 114 457 70.3 2.27
45–49 177 270 300 665 1.70 127 965 72.2 2.35
50–54 188 139 332 368 1.77 138 978 73.9 2.39
55–59 182 452 330 691 1.81 138 125 75.7 2.39
60–64 181 417 332 859 1.83 142 433 78.5 2.34
65–69 183 252 337 926 1.84 149 934 81.8 2.25
70–74 121 120 229 532 1.90 102 090 84.3 2.25
75–79 84 974 168 457 1.98 71 969 84.7 2.34
80 13 799 28 916 2.10 11 768 85.3 2.46

Källa: Befolkningsstruktur 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2015, Tabellbilaga 5. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2015/01/vaerak_2015_01_2016-09-23_tau_005_sv.html