Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2012

Ålder        Män totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per man Antalen män som har barn Fädernas andel av åldersklassen Antalet barn per far
15–77 2 095 656 2 675 204 1,28 1 197 593 57,1 2,23
15–19 163 421 378 - 362 0,2 1,04
20–24 173 775 11 561 0,07 9 180 5,3 1,26
25–29 175 226 63 325 0,36 40 766 23,3 1,55
30–34 177 454 154 034 0,87 83 739 47,2 1,84
35–39 169 502 230 072 1,36 108 707 64,1 2,12
40–44 166 649 266 556 1,60 116 902 70,1 2,28
45–49 188 707 324 714 1,72 137 431 72,8 2,36
50–54 185 863 331 176 1,78 138 635 74,6 2,39
55–59 187 478 340 582 1,82 144 265 77,0 2,36
60–64 191 222 349 664 1,83 153 262 80,1 2,28
65–69 158 967 294 195 1,85 131 948 83,0 2,23
70–74 106 568 205 478 1,93 89 639 84,1 2,29
75–77 50 824 103 469 2,04 42 757 84,1 2,42

Källa: Befolkningsstruktur 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2012, Tabellbilaga 6. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2012/01/vaerak_2012_01_2013-09-27_tau_006_sv.html