Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kvinnor i åldern 15–85 år efter antalet levande födda barn 31.12.2020

Ålder      Antal levande födda barn
Kvinnor totalt 0 1 2 3 4       5        6        7        8-       
15-85 2 289 539 786 102 362 792 665 934 322 991 99 797 28 632 10 401 4 605 8 285
15-19 145 710 145 089 586 32 3 - - - - -
20-24 149 232 137 976 8 250 2 596 356 47 4 3 - -
25-29 171 182 125 313 24 120 16 022 4 255 1 037 306 96 26 7
30-34 171 633 78 031 36 002 38 620 12 999 3 756 1 264 556 239 166
35-39 175 975 47 788 33 312 58 420 24 626 7 319 2 311 994 493 712
40-44 169 595 35 010 28 778 61 453 29 423 8 981 2 994 1 216 577 1 163
45-49 155 532 30 821 26 077 55 480 28 587 8 952 2 858 1 115 534 1 108
50-54 172 290 34 072 28 246 61 022 32 929 10 401 3 031 1 105 506 978
55-59 184 318 34 372 29 301 65 549 37 581 11 764 3 261 1 074 474 942
60-64 182 117 31 034 30 336 66 568 37 513 11 562 2 935 947 409 813
65-69 184 130 28 670 34 391 72 114 34 914 9 832 2 426 728 328 727
70-74 188 295 26 258 38 882 76 651 33 190 9 412 2 217 713 283 689
75-79 128 684 16 951 25 947 51 640 23 549 7 344 1 892 618 256 487
80-85 110 846 14 717 18 564 39 767 23 066 9 390 3 133 1 236 480 493

Källa: Befolkningsstruktur 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2020, Tabellbilaga 2. Kvinnor i åldern 15–85 år efter antalet levande födda barn 31.12.2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2020/02/vaerak_2020_02_2021-05-28_tau_002_sv.html