Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Folkmängd efter landskap och förändringen av folkmängden 31.12.2007

Landskap Folkmängd och förändringen av folkmängden
31.12.2007 31.12.2006 Förändring 2007 Procent
Hela landet 5300484 5276955 23529 0,4
FASTA FINLAND 5273331 5250032 23299 0,4
Nylands landskap 1388964 1373600 15364 1,1
Östra Nylands landskap 94755 93853 902 1,0
Egentliga Finlands  landskap 459235 457789 1446 0,3
Satakunta landskap 228431 229360 -929 -0,4
Egentliga Tavastlands landskap 171449 169952 1497 0,9
Birkalands landskap 476631 472181 4450 0,9
Päijänne-Tavastlands landskap 200061 199235 826 0,4
Kymmenedalens landskap 183564 184241 -677 -0,4
Södra Karelens landskap 134716 135255 -539 -0,4
Södra Savolax landskap 157862 159492 -1630 -1,0
Norra Savolax landskap 248872 249498 -626 -0,3
Norra Karelens landskap 166744 167519 -775 -0,5
Mellersta Finlands landskap 270701 269636 1065 0,4
Södra Österbottens landskap 193815 193585 230 0,1
Österbottens landskap 174987 174211 776 0,4
Mellersta Österbottens landskap 70964 70672 292 0,4
Norra Österbottens landskap 383411 380668 2743 0,7
Kajanalands landskap 83779 84350 -571 -0,7
Lapplands landskap 184390 184935 -545 -0,3
ÅLAND 27153 26923 230 0,9
Åland 27153 26923 230 0,9
  • I statistiken används områdesindelningen 1.1.2008

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2007, Folkmängd efter landskap och förändringen av folkmängden 31.12.2007 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2007/vaerak_2007_2008-03-28_tau_003_sv.html