Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2014

Ålder      Män totalt Levande födda barn, totalt Antalet barn per man Antalen män som har barn Fädernas andel av åldersklassen Antalet barn per far
15–79 2 139 778 2 752 194 1,29 1 227 871 57,4 2,24
15–19 156 492 387 0,00 373 0,2 1,04
20–24 174 762 11 534 0,07 9 131 5,2 1,26
25–29 174 020 58 584 0,34 37 682 21,7 1,55
30–34 183 123 156 709 0,86 84 966 46,4 1,84
35–39 177 106 239 226 1,35 112 916 63,8 2,12
40–44 160 576 256 938 1,60 112 801 70,2 2,28
45–49 181 712 309 673 1,70 131 428 72,3 2,36
50–54 188 443 334 388 1,77 139 735 74,2 2,39
55–59 183 866 333 696 1,81 139 905 76,1 2,39
60–64 183 321 335 830 1,83 145 005 79,1 2,32
65–69 181 087 334 436 1,85 149 055 82,3 2,24
70–74 110 037 209 612 1,90 92 836 84,4 2,26
75–79 85 233 171 181 2,01 72 038 84,5 2,38

Källa: Befolkningsstruktur 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2014, Tabellbilaga 6. Män efter ålder, antal barn och andelen barn 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2014/01/vaerak_2014_01_2015-12-10_tau_006_sv.html