Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommuner grupperade efter invånarantal landskapsvis 31.12.2014

Landskap Invånarantalgrupp
  Kommuner totalt - 999 1 000– 2 999 3 000– 4 999 5 000– 6 999 7 000– 8 999 9 000– 11 999 12 000– 19 999 20 000– 49 999 50 000– 99 999 100 000 -
HELA LANDET 317 14 69 54 39 28 25 34 34 11 9
Nylands landskap 26 - 3 - 4 1 2 2 11 - 3
Egentliga Finlands landskap 27 1 7 2 2 3 3 5 2 1 1
Satakunta landskap 19 - 6 3 2 2 2 2 1 1 -
Egentliga Tavastlands landskap 11 - 2 - 2 2 1 2 1 1 -
Birkalands landskap 22 - 2 4 2 2 3 2 6 - 1
Päijänne-Tavastlands landskap 11 - 1 4 - 1 - 3 1 - 1
Kymmenedalens landskap 7 - 1 1 2 - - - 1 2 -
Södra Karelens landskap 9 - - 5 2 - - - 1 1 -
Södra Savolax landskap 14 - 5 2 4 - - 1 1 1 -
Norra Savolax landskap 19 - 5 6 - 2 2 - 3 - 1
Norra Karelens landskap 13 - 2 2 2 2 1 3 - 1 -
Mellersta Finlands landskap 23 1 8 5 2 - 3 2 1 - 1
Södra Österbottens landskap 18 - 4 3 2 1 1 6 - 1 -
Österbottens landskap 15 - 2 1 5 2 2 2 - 1 -
Mellersta Österbottens landskap 8 1 2 3 1 - - - 1 - -
Norra Österbottens landskap 29 1 7 2 5 5 3 4 1 - 1
Kajanalands landskap 9 - 3 2 - 2 1 - 1 - -
Lapplands landskap 21 1 4 8 2 3 - - 2 1 -
Åland 16 9 5 1 - - 1 - - - -
Invånare 5 471 753 8 422 143 917 212 689 231 903 226 350 255 069 546 979 1 054 982 740 439 2 051 003

Källa: Befolkningsstruktur 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2014, Tabellbilaga 1. Kommuner grupperade efter invånarantal landskapsvis 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2014/01/vaerak_2014_01_2015-12-10_tau_001_sv.html