Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkningen efter språk enligt landskap 1996–2016

Landskap 1996 2006 2016
Inhemska språk   %   Främmande språk   %   Inhemska språk   %   Främmande språk   %   Inhemska språk   %   Främmande språk   %  
HELA LANDET 5 061 379 98,6 70 941 1,4 5 120 128 97,0 156 827 3,0 5 149 304 93,6 353 993 6,4
Nylands landskap 1 288 380 97,1 38 863 2,9 1 381 764 94,2 85 689 5,8 1 441 099 88,0 197 194 12,0
Egentliga Finlands landskap 431 225 98,6 6 266 1,4 442 378 96,6 15 411 3,4 444 940 93,6 30 603 6,4
Satakunta landskap 236 838 99,5 1 219 0,5 225 783 99,0 2 268 1,0 215 033 97,0 6 707 3,0
Egentliga Tavastlands landskap 163 390 99,1 1 502 0,9 167 319 98,5 2 633 1,5 167 151 96,2 6 630 3,8
Birkalands landskap 435 520 99,0 4 397 1,0 462 459 97,7 11 031 2,3 486 403 95,5 22 953 4,5
Päijänne-Tavastlands landskap 195 532 98,9 2 175 1,1 194 488 97,6 4 747 2,4 192 143 95,3 9 542 4,7
Kymmenedalens landskap 189 734 99,1 1 772 0,9 179 716 97,5 4 525 2,5 167 163 94,1 10 496 5,9
Södra Karelens landskap 136 711 98,9 1 452 1,1 130 948 97,4 3 493 2,6 123 028 94,3 7 478 5,7
Södra Savolax landskap 170 912 99,2 1 314 0,8 157 947 98,5 2 359 1,5 144 345 96,9 4 630 3,1
Norra Savolax landskap 257 769 99,3 1 717 0,7 246 712 98,9 2 786 1,1 240 945 97,2 6 831 2,8
Norra Karelens landskap 174 818 99,2 1 402 0,8 164 705 98,3 2 814 1,7 158 195 96,4 5 890 3,6
Mellersta Finlands landskap 261 916 99,2 2 067 0,8 265 332 98,4 4 304 1,6 267 625 96,9 8 571 3,1
Södra Österbottens landskap 199 229 99,7 607 0,3 192 364 99,4 1 221 0,6 187 981 98,0 3 879 2,0
Österbottens landskap 172 395 98,9 1 896 1,1 169 803 97,5 4 408 2,5 170 309 93,9 11 132 6,1
Mellersta Österbottens landskap 68 840 99,5 373 0,5 66 963 99,0 669 1,0 67 050 97,1 1 977 2,9
Norra Österbottens landskap 364 191 99,4 2 027 0,6 382 854 98,8 4 466 1,2 400 600 97,4 10 550 2,6
Kajanalands landskap 89 662 99,6 373 0,4 79 603 98,6 1 135 1,4 72 793 97,3 2 010 2,7
Lapplands landskap 199 348 99,4 1 231 0,6 182 956 98,9 1 979 1,1 175 542 97,4 4 665 2,6
Åland 24 969 98,9 288 1,1 26 034 96,7 889 3,3 26 959 92,3 2 255 7,7

Källa: Befolkningsstruktur 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2016, Tabellbilaga 2. Befolkningen efter språk enligt landskap 1996–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2016/vaerak_2016_2017-03-29_tau_002_sv.html