Befolkningsstruktur 2013, Befolkning med utländsk bakgrund

2013
Befolkning med utländsk bakgrund
Offentliggöranden
Figurer
Kvalitetsbeskrivningar