Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2013, milj. euroa

  2013
401 Työeläkevakuutusyhtiö 420 Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla 410 Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 81 181 71
Sijoitukset yhteensä 80 410 12 383 21 669
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset - - 23 589
Saamiset yhteensä 3 783 1 372 269
Muu omaisuus yhteensä 1 713 536 1 017
Siirtosaamiset yhteensä 771 222 191
VASTAAVAA 86 758 14 694 46 807
Oma pääoma /peruspääoma yhteensä 359 2 602 3 203
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 5 13 9
Pääomalainat - 142 316
Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus 82 306 11 185 19 273
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka - - 23 514
Pakolliset varaukset yhteensä - 6 -
Jälleenvakuutustalletevelat - - -
Velat yhteensä 3 337 540 336
Siirtovelat 750 206 156
VASTATTAVAA 86 758 14 694 46 807
“-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2013, Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2013, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_001_fi.html