Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2013, miljoner euro

  2013
401 Arbetspensionsförsäkringsbolag 420 Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer 410 Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Immateriella tillgångar totalt 81 181 71
Placeringar totalt 80 410 12 383 21 669
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar - - 23 589
Fordringar totalt 3 783 1 372 269
Övriga tillgångar totalt 1 713 536 1 017
Aktiva resultatregleringar totalt 771 222 191
AKTIVA 86 758 14 694 46 807
Eget kapital/grundkapital totalt 359 2 602 3 203
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt 5 13 9
Kapitallån - 142 316
Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel 82 306 11 185 19 273
Ansvarsskuld för fondförsäkringar - - 23 514
Avsättningar totalt - 6 -
Depåskulder inom återförsäkring - - -
Skulder totalt 3 337 540 336
Passiva resultatregleringar 750 206 156
PASSIVA 86 758 14 694 46 807
“-” Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2013, Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2013, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_001_sv.html