Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2013

  2013
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen henkivakuutus 55 309 583
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 46 691 035
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 8 618 549
Ryhmähenkivakuutus 16 494 000
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 16 447 256
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 46 745
Yksilöllinen eläkevakuutus 3 680 968
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 3 678 941
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 2 027
Ryhmäeläkevakuutus 771 776
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 744 757
Ryhmäeläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 27 019
Vakuutuskanta vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen henkivakuutus 1 886 383
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 1 373 723
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 512 660
Ryhmähenkivakuutus 283 970
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 258 782
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 25 188
Yksilöllinen eläkevakuutus 739 675
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 733 174
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 6 501
Ryhmäeläkevakuutus 79 193
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 73 542
Ryhmäeläkevakuutus -Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 5 651
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen eläkevakuutus 685 523
Ryhmäeläkevakuutus 340 737
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 684 479
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 1 044
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 315 117
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 19 797
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 5 823
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen eläkevakuutus 85 633
Ryhmäeläkevakuutus 81 919
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 84 829
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 804
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 70 702
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 9 133
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 2 084
Vakuutusten vakuutusluokittainen jakauma Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 1 580 686
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 212 739
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 321 381
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 565 030
Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 1 666 103
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 301 366
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 256 236
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 463 220

Lähde: Vakuutustoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2013, Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_005_fi.html