Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2013

  2013
Försäkringsbeståndet vid årets slut, 1000 eur Individuell livförsäkring 55 309 583
Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 46 691 035
Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 8 618 549
Grupplivförsäkring 16 494 000
Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 16 447 256
Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 46 745
Individuell pensionsförsäkring 3 680 968
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 3 678 941
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 2 027
Gruppensionsförsäkring 771 776
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 744 757
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 27 019
Försäkringsbeståndet vid årets slut, st Individuell livförsäkring 1 886 383
Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 1 373 723
Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 512 660
Grupplivförsäkring 283 970
Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 258 782
Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 25 188
Individuell pensionsförsäkring 739 675
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 733 174
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 6 501
Gruppensionsförsäkring 79 193
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 73 542
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 5 651
Påbörjade pensioner vid årets slut, 1000 eur Individuell pensionsförsäkring 685 523
Gruppensionsförsäkring 340 737
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 684 479
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 1 044
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 315 117
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 19 797
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 5 823
Påbörjade pensioner vid årets slut, st Individuell pensionsförsäkring 85 633
Gruppensionsförsäkring 81 919
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 84 829
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 804
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 70 702
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 9 133
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 2 084
Fördelning av försäkringar efter försäkringsklass Icke fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 1 580 686
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 212 739
Fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 321 381
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 565 030
Icke fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 1 666 103
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 301 366
Fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 256 236
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 463 220

Källa: Försäkringsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2013, Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_005_sv.html