Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2013

  2013
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lukumäärä, lkm
Henkivakuutus yhteensä 5 588 812 -3 926 975 424 536
Henkivakuutuksen ensivakuutus yhteensä 5 581 534 -3 925 145 424 536
Henkivakuutus 784 990 -1 813 153 364 020
Vakuutus avioliiton varalta ja vakuutus syntymän varalta - - -
Sijoitussidonnainen vakuutus 2 613 441 -1 105 250 60 194
Pysyvä sairausvakuutus - - -
Tontiinitoiminta - - -
Kapitalisaatiosopimustoiminta 2 129 514 -990 613 255
Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen 406 -287 67
Ryhmähenki- ja ryhmäeläkevakuutukset 53 183 -15 841 -
Sosiaalivakuutuslainsäädäntöön perustuvat henki- ja eläkevakuutukset - - -
Henkivakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 7 277 -1 830 -
Kotimainen jälleenvakuutus 2 452 -659 -
Ulkomainen jälleenvakuutus 4 826 -1 172 -
Ryhmäeläkevakuutuksen osuus jälleenvakuutuksesta - - -
“-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2013, Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_007_fi.html