Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2013

  2013
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st
Livförsäkring totalt 5 588 812 -3 926 975 424 536
Direkt livförsäkring totalt 5 581 534 -3 925 145 424 536
Livförsäkring 784 990 -1 813 153 364 020
Försäkring som utfaller vid äktenskaps ingående och försäkring som utfaller vid födseln - - -
Fondanknuten försäkring 2 613 441 -1 105 250 60 194
Permanent sjukförsäkring - - -
Tontinverksamhet - - -
Kapitaliseringsavtalsverksamhet 2 129 514 -990 613 255
Förvaltning av gruppensionsfonder 406 -287 67
Gruppliv- och gruppensionsförsäkringar 53 183 -15 841 -
Liv- och pensionsförsäkringar som regleras i socialförsäkringslagstiftningen - - -
Mottagen återförsäkring vid livförsäkring totalt 7 277 -1 830 -
Inhemsk återförsäkring 2 452 -659 -
Utländsk återförsäkring 4 826 -1 172 -
Gruppensionsförsäkrings andel av återförsäkring - - -
“-” Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2013, Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_007_sv.html