Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2013 (Korjattu 22.3.2018)

Korjattu 22.3.2018. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
  2013
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm 2)
Vahinkovakuutus yhteensä 4 244 970 -2 858 034 1 891 053 18 884 990 .. 1)
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 4 105 872 -2 767 828 1 890 277 18 744 401 .. 1)
Lakisääteinen tapaturma 618 149 -485 432 177 736 234 197 .. 1)
Urheilijoiden tapaturma 4 798 -4 647 1 368 54 .. 1)
Muu tapaturma 162 280 -92 314 160 569 1 536 262 .. 1)
Sairaus 276 510 -209 504 420 299 1 018 617 .. 1)
Maa-ajoneuvot 744 509 -512 263 410 784 2 294 922 .. 1)
Raiteilla liikkuva kalusto 942 -1 .. 1 .. 1)
Ilma-alukset 7 .. .. 3 .. 1)
Alukset 69 698 -37 132 7 676 143 528 .. 1)
Kuljetettavat tavarat 58 412 -33 549 41 799 406 438 .. 1)
Tulipalo ja luonnonvoimat 388 745 -239 335 90 807 2 603 243 .. 1)
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 562 169 -394 118 406 863 2 533 425 .. 1)
Moottoriajoneuvon vastuu 799 868 -517 700 126 022 3 725 594 .. 1)
Ilma-aluksen vastuu .. -2 .. .. .. 1)
Vesiliikennealuksen vastuu 2 037 -174 55 26 028 .. 1)
Yleinen vastuu 239 563 -137 602 27 051 1 997 683 .. 1)
Luotto 12 984 -1 052 261 3 666 .. 1)
Takaus 17 549 -2 983 97 16 839 .. 1)
Muut varallisuusvahingot 65 190 -48 367 3 597 158 452 .. 1)
Oikeusturva 82 461 -51 654 15 293 2 045 449 .. 1)
Matka-apu .. .. .. .. .. 1)
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 139 099 -90 206 776 140 589 .. 1)
Kotimainen jälleenvakuutus 59 710 -45 883 93 2 602 .. 1)
Ulkomainen jälleenvakuutus 79 389 -44 323 683 137 987 .. 1)
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
2) Korjatut tiedot

Lähde: Vakuutustoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2013, Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2013 (Korjattu 22.3.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_008_fi.html