Tabellbilaga 8. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2013 (Korrigering 22.3.2018)

Korrigering 22.3.2018. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  2013
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st 2)
Skadeförsäkring totalt 4 244 970 -2 858 034 1 891 053 18 884 990 .. 1)
Direkt skadeförsäkring totalt 4 105 872 -2 767 828 1 890 277 18 744 401 .. 1)
Lagstadgat olycksfall 618 149 -485 432 177 736 234 197 .. 1)
Idrottsutövares olycksfall 4 798 -4 647 1 368 54 .. 1)
Övrigt olycksfall 162 280 -92 314 160 569 1 536 262 .. 1)
Sjukdom 276 510 -209 504 420 299 1 018 617 .. 1)
Landfordon 744 509 -512 263 410 784 2 294 922 .. 1)
Spårburna fordon 942 -1 .. 1 .. 1)
Luftfartyg 7 .. .. 3 .. 1)
Fartyg 69 698 -37 132 7 676 143 528 .. 1)
Godstransport 58 412 -33 549 41 799 406 438 .. 1)
Brand och naturkrafter 388 745 -239 335 90 807 2 603 243 .. 1)
Annan skada på egendom 562 169 -394 118 406 863 2 533 425 .. 1)
Motorfordonsansvar 799 868 -517 700 126 022 3 725 594 .. 1)
Luftfartygsansvar .. -2 .. .. .. 1)
Sjötrafikfartygsansvar 2 037 -174 55 26 028 .. 1)
Allmän ansvarighet 239 563 -137 602 27 051 1 997 683 .. 1)
Kredit 12 984 -1 052 261 3 666 .. 1)
Borgen 17 549 -2 983 97 16 839 .. 1)
Andra förmögenhetsskador 65 190 -48 367 3 597 158 452 .. 1)
Rättskydd 82 461 -51 654 15 293 2 045 449 .. 1)
Turistassistans .. .. .. .. .. 1)
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 139 099 -90 206 776 140 589 .. 1)
Inhemsk återförsäkring 59 710 -45 883 93 2 602 .. 1)
Utländsk återförsäkring 79 389 -44 323 683 137 987 .. 1)
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
2) Korrigerade uppgifter

Källa: Försäkringsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2013, Tabellbilaga 8. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2013 (Korrigering 22.3.2018) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tau_008_sv.html