Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.11.2017

Vakuutusyhtiöiden maksutulot pienenivät ja maksetut korvaukset kasvoivat vuonna 2016

Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlasketut vakuutusmaksutulot pienenivät vuonna 2016 5,7 prosentilla 22,4 miljardiin euroon. Maksetut korvaukset ja eläkkeet puolestaan kasvoivat 4,8 prosenttia 21,6 miljardiin euroon. Vuoden 2016 lopussa sijoitusten tasearvo oli 156,9 miljardia euroa, kun mukaan lasketaan myös henkivakuutusyhtiöiden sijoitussidonnaisten tuotteiden katteena olevat sijoitukset.

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2016, milj. euroa

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2016, milj. euroa

Työeläkevakuutusyhtiöt

Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset koostuvat lakisääteisestä eläkevakuutuksesta. Maksutulot ovat nousseet viime vuosina. Vuonna 2016 ne olivat 13,6 miljardia euroa, mikä on 2,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan myös korvauskulut ovat nousseet. Vuonna 2016 korvauskulut olivat 17,6 miljardia euroa, mistä maksettujen korvauksien osuus oli 14,4 miljardia euroa. Viime vuodesta korvauskulut nousivat 8,8 ja maksetut korvaukset 3,9 prosenttia.

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kasvoivat vuonna 2016. Sijoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä 31,3 miljardia ja kulut 26,8 miljardia euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto kasvoi 14,1 prosentilla 4,5 miljardiin euroon. Sijoitusten tasearvo puolestaan kasvoi 4,1 prosentilla 88,7 miljardiin euroon. Tästä 59,7 prosenttia oli sijoituksia osakkeisiin ja osuuksiin. Viime vuodesta sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin kasvoivat 11,6 prosentilla 52,9 miljardiin.

Vakuutustekninen vastuuvelka oli vuoden 2016 lopussa 91,6 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen oli 3,9 prosenttia. Vakuutusteknisen vastuuvelan muutoksen takana oli vakuutusmaksuvastuun kasvu 6,8 prosentilla 49,2 miljardiin euroon. Työeläkevakuutusyhtiöiden taseet olivat vuoden 2016 lopussa 98,6 miljardia euroa. Taseet kasvoivat vuodentakaisesta 4,0 prosenttia.

Henkivakuutusyhtiöt

Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot pienenivät vuodesta 2015 26,9 prosentilla 4,6 miljardiin euroon. Erityisesti maksutulot yksilöllisistä säästövakuutuksista ja kapitalisaatiosopimuksista pienenivät selvästi viime vuoteen verrattuna. Maksetut korvaukset kasvoivat viime vuodesta 8,9 prosentilla 4,3 miljardiin euroon.

Sijoitustoiminnan tuotot laskivat 16,6 prosentilla 2,6 miljardiin euroon, kun taas kulut pienenivät 29,0 prosentilla 1,1 miljardiin euroon. Arvonkorotusten, niiden oikaisujen ja realisoimattomien arvonmuutoksien jälkeen henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotto oli 3,1 miljardia euroa, mikä on 19,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Henkivakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu tilikauden voitto pieneni viime vuoden 395 miljoonasta eurosta 237 miljoonaan euroon. Tilikauden voitto voi vaihdella paljon vuosittain. Vuonna 2014 yhteenlaskettu tilikauden voitto oli 166 miljoonaa ja vuonna 2013 421 miljoonaa euroa.

Taseiden arvo oli vuoden 2016 lopussa 56,6 miljardia euroa, nousten 4 prosenttia vuodentakaisesta. Taseista sijoitusten arvo laski hieman viime vuoden 20,8 miljardista eurosta 19,9 miljardiin euroon, mutta sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten arvo puolestaan kasvoi 31,6 miljardista eurosta 34,4 miljardiin euroon. Viime vuosina sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten arvo onkin noussut voimakkaasti samalla kun muiden sijoitusten arvo on hitaasti pienentynyt. Vakuutustekninen vastuuvelka pysyi lähes muuttumattomana, ollen vuoden 2016 lopussa 18,9 miljardia euroa.

Vahinkovakuutusyhtiöt

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot pysyivät vuoden 2015 tasolla 4,5 miljardissa eurossa. Maksetut korvaukset kasvoivat 3,4 prosenttia 3,0 miljardiin euroon.

Liikekulut kasvoivat 3,5 prosentilla 877 miljoonaan euroon. Vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun muutoksista johtuen vakuutustekninen kate nousi 114 miljoonasta eurosta 288 miljoonaan euroon.

Sijoitustoiminnan tuotot pienenivät ja kulut kasvoivat vuodesta 2015. Tuotot olivat 803 miljoonaa euroa, eli 14,2 prosenttia pienemmät kuin edeltävänä vuonna. Kulut kasvoivat 3,5 prosentilla 362 miljoonaan euroon. Sijoitusten pienentynyt nettotuotto sai tilikauden voiton kasvamaan vakuutusteknistä katetta huomattavasti vähemmän, 2,6 prosentilla 586 miljoonaan euroon.

Vahinkovakuutusyhtiöiden taseet kasvoivat 15,8 miljardista eurosta 16,5 miljardiin euroon. Sijoitusten arvo vuoden 2016 lopussa oli 4,5 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna, 14,0 miljardia euroa. Vakuutustekninen vastuuvelka puolestaan kasvoi 2,2 prosenttia 12,4 miljardiin euroon.

Tarkempaa tietoa vakuutustoiminnasta on saatavilla tilaston tietokanta-taulukoista ja muiden vakuutustietoa tuottavien yhteisöjen internet-sivuilta (linkki tilaston kotisivun vasemmassa valikossa kohdassa ”Linkit”).

Vakuutustoiminta-tilasto kattaa eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintatietoja, kuten tuloslaskelman, taseen, sijoitukset sekä vakuutusluokittaisia tietoja. Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan tiedonkeruuseen vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen kotimaan toiminnasta. Tilinpäätösten rakenne eroaa monilta osin eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kesken. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tiedot sisältävät myös sivuliikkeet ulkomailla. Lähdeaineistomuutoksista johtuen tilastovuoden 2016 julkistuksessa liitetaulukot ovat uudistuneet, eivätkä kaikki tiedot ole suoraan verrannollisia aiemmin julkistettujen taulukoiden kanssa.


Lähde: Vakuutustoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tie_001_fi.html