Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantalouden tilinpidon aikasarjoja tarkistettu

Kansantalouden tilinpitoa vuodelta 2007 on tarkistettu 30.1.2009 normaaliin tapaan uusien lähdetietojen valmistuttua. Tällä kertaa tarkistukset koskivat tavallista suppeampaa osaa tiedoista.

Samalla kansantalouden tilinpidon aikasarjoihin on tehty joitakin tarkistuksia vuosille 1994-2006. Tarkistukset ovat koskeneet erityisesti paikallishallintoa.

Kuntien uusimuotoiset liikelaitokset, muun muassa ammattikorkeakoulut, on siirretty yrityssektorista kuntiin myös vuosina 1995-2004. Kiinteistöpalveluista on poistettu kuntien sisäisiä vuokria vuodesta 2002 alkaen. Kuntien yhteistoimintamallien (esimerkiksi palo- ja pelastustoimi) aiheuttamaa tuplakirjausta on pyritty poistamaan.

Kuntien joukkoliikenteen tilaajaorganisaatiot on siirretty yrityksistä paikallishallintoon julkisen hallinnon toimialalle vuodesta 1997 alkaen. Tuottajat säilyvät edelleen yrityssektorissa. Kuntien joukkoliikennepalveluiden ostot ja avustukset kirjataan tuotetukipalkkioiksi nettomääräisinä (saadut lipputulot vähennetään). Sektoriluokituksen muutos nostaa tuotetukipalkkioiden tasoa.

Kuntien asunto-osakkeiden nettohankinnat käsitellään asuinrakennusinvestointeina vuodesta 2006 alkaen kuten muidenkin sektoreiden asunto-osakkeiden nettohankinnat on käsitelty eikä osakkeiden nettohankintoina. Kuntien maanostoja ja -myyntejä on tarkistettu vuodesta 1997 alkaen.

Lastensuojeluun liittyvien kuntien ja kuntayhtymien keskinäisten tulonsiirtojen virheellinen kirjaus tulonsiirroksi voittoa tavoittelemattomille yhteisöille on poistettu vuosilta 1999-2006.

Julkisyhteisöjen tehtävittäisiä menoja kuvaavassa taulukossa on päiväkodeissa tapahtuva esiopetus siirretty sosiaaliturvan tehtäväluokasta koulutukseen vuodesta 2002 alkaen. Sen sijaan toimialatarkastelussa päiväkodeissa tapahtuva esiopetus kuuluu edelleen sosiaalipalvelujen toimialalle.

Vuosaaren sataman rakentamiseen liittyvien tie- ja ratainvestointien virheellinen tuplakirjaus yrityssektoriin liikennettä palvelevaan toimintaan vuodesta 2003 alkaen on poistettu. Investoinnit sisältyvät jo valtion investointeihin. Helsingin ja valtion asiasta sopima rahoitusjärjestely kirjataan pääomansiirtona yrityksiltä (Helsingin Satama - liikelaitos) valtionhallinnolle ja paikallishallinnon maksamaksi kirjattu investointiavustus valtionhallinnolle on poistettu.

Valtion puolustushallinnon sisäiset ostot ja myynnit (rakennuslaitos) on sulautettu pois vuodesta 1994 alkaen. Sulautus pienentää myös puolustukseen kohdistuvia tehtävittäisiä menoja.

Maatalouden tietoja vuodelta 2006 on tarkistettu lähinnä maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tietojen perusteella.

Omaisuustuloissa ja -menoissa on korjattu uudelleen sijoitetuissa voitoissa olleet virheet vuosina 2002-2003 ja 2006. Vuoden 2006 osinkoja ja korkoja on tarkistettu uusien tietojen perusteella. Kuntien liikelaitosten maksamat korot kuntien antamista lainoista on lisätty yritysten ja paikallishallinnon korkoihin vuodesta 1997 alkaen. Helsingin Energian maksamat pääomanpalautukset kaupungille on lisätty yritysten ja paikallishallinnon yrittäjätulon ottoihin vuodesta 2003 alkaen.

Kotitalouksien lukumäärää vuosina 2005-2006 on tarkistettu vastaamaan tulonjakotilaston tietoja.

Laajempi aikasarjan tarkistus julkaistaan vuonna 2010.


Päivitetty 30.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2007, Kansantalouden tilinpidon aikasarjoja tarkistettu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2009-01-30_men_397.html