Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Huoltotase vuosina 2006*-2007* 1)

  Käypiin hintoihin, milj. euroa Viitevuoden 2000 hintoihin, milj. euroa Arvon muutos, % Hinnan muutos, % Volyymin muutos, %
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Taloustoimi                    
Bruttokansantuote markkinahintaan 167 009 179 659 156 993 163 591 6.3 7.6 1.3 3.2 4.9 4.2
Tavaroiden ja palvelujen tuonti 67 195 73 056 62 946 67 043 14.3 8.7 6.0 2.1 7.8 6.5
Tarjonta yhteensä 234 204 252 715 219 376 230 046 8.5 7.9 2.6 2.9 5.7 4.9
Tavaroiden ja palvelujen vienti 75 489 82 127 77 104 83 340 14.9 8.8 2.7 0.7 11.8 8.1
Kulutusmenot 122 434 129 123 109 258 112 017 5.3 5.5 2.2 2.9 3.1 2.5
Yksityiset kulutusmenot 85 864 90 685 79 702 82 304 5.7 5.6 1.6 2.3 4.1 3.3
Julkiset kulutusmenot 36 570 38 438 29 707 29 942 4.2 5.1 3.6 4.3 0.6 0.8
Kiinteän pääoman brottomuodostus 32 178 36 566 30 216 32 857 8.2 13.6 3.3 4.5 4.8 8.7
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 28 163 32 047 26 698 29 105 10.0 13.8 3.1 4.4 6.7 9.0
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 4  015 4 519 3 567 3 809 -2.7 12.6 4.4 5.4 -6.8 6.8
Varastojen muutokset 2 434 3 465 . . . . . . . .
Kysynnän erät yhteensä 232 535 251 281 218 212 230 310 8.5 8.1 2.5 2.4 5.8 5.5
Tilastollinen ero 1 669 1 434 . . . . . . . .
1) *Ennakkotieto. Aikasarjoja tarkistetaan vuoden 2010 aikana. Vuodesta1975 lähtien aikasarjat ovat poimittavissa tietokantataulukoista.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 1998-2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2007, Huoltotase vuosina 2006*-2007* 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2009-01-30_tau_002_fi.html