Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

National balance of supply and demand 2006*-2007* 1)

  Till löpande priser, milj. EUR Till referensårs 2000 priser, milj. EUR Värdförändring, % Prisförändring, % Volymförändring, %
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Transaktion                    
Bruttonationalprodukt, till marknadspris 167 009 179 659 156 993 163 591 6.3 7.6 1.3 3.2 4.9 4.2
Import av varor och tjänster 67 195 73 056 62 946 67 043 14.3 8.7 6.0 2.1 7.8 6.5
Totalt utbud 234 204 252 715 219 376 230 046 8.5 7.9 2.6 2.9 5.7 4.9
Export av varor och tjänster 75 489 82 127 77 104 83 340 14.9 8.8 2.7 0.7 11.8 8.1
Konsumtionsutgifter 122 434 129 123 109 258 112 017 5.3 5.5 2.2 2.9 3.1 2.5
Privata konsumtionsutgifter 85 864 90 685 79 702 82 304 5.7 5.6 1.6 2.3 4.1 3.3
Offentliga konsumtionsutgifter 36 570 38 438 29 707 29 942 4.2 5.1 3.6 4.3 0.6 0.8
Bruttobildning av fast kapital 32 178 36 566 30 216 32 857 8.2 13.6 3.3 4.5 4.8 8.7
Privat bruttobildning av fast kapital 28 163 32 047 26 698 29 105 10.0 13.8 3.1 4.4 6.7 9.0
Offentlig bruttobildning av fast kapital 4 015 4 519 3 567 3 809 -2.7 12.6 4.4 5.4 -6.8 6.8
Förändringar i lager, anskaffning av värdeföremål 2 434 3 465 . . . . . . . .
Total efterfrågan 232 535 251 281 218 212 230 310 8.5 8.1 2.5 2.4 5.8 5.5
Statistik differens 1 669 1 434 . . . . . . . .
1) Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna

Källa: Nationalräkenskaperna 1998 - 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007, National balance of supply and demand 2006*-2007* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2009-01-30_tau_002_sv.html