Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantulo vuosina 2006*-2007* 1)

  Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
2006           2007           2006         2007         2006         2007        
Taloustoimi            
Palkat ja palkkiot 64 901 68 729 45.2 45.1 4.8 5.9
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 16 080 16 919 11.2 11.1 3.1 5.2
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 42 310 45 749 29.4 30.0 14.2 8.1
Yritykset 18 561 19 154 12.9 12.6 18.6 3.2
Asuntoyhteisöt -190 -384 -0.1 -0.3 111 102
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 502 1 262 1.0 0.8 58.1 -16
Julkisyhteisöt 3 883 5 175 2.7 3.4 32.4 33.3
Kotitaloudet 17 864 19 806 12.4 13.0 5.3 10.9
siitä yrittäjätulo maataloudesta 930 1 029 0.6 0.7 12.6 10.6
yrittäjätulo metsätaloudesta 1 193 1 803 0.8 1.2 7.2 51.1
laskennallinen asuntotulo 3 315 2 429 2.3 1.6 -10 -27
muu yrittäjätulo 3 903 4 074 2.7 2.7 0.6 4.4
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelematt 690 736 0.5 0.5 6.2 6.7
Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot 20 415 21 110 14.2 13.8 3.6 3.4
Kansantulo 143 706 152 507 100 100 7.0 6.1
Kiinteän pääoman kuluminen 24 944 27 066 . . 5.5 8.5
Bruttokansantulo 168 650 179 573 . . 6.8 6.5
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) 500 399 . . 66.7 -20
Kansantulo henkeä kohti, euroa 27 288 28 836 . . 6.6 5.7
Keskiväkiluku, 100 henkeä 52 663 52 887 . . 0.4 0.4
1) *Ennakkotieto. Aikasarjoja tarkistetaan vuoden 2010 aikana. Vuodesta1975 lähtien aikasarjat ovat poimittavissa tietokantataulukoista.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 1998-2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2007, Kansantulo vuosina 2006*-2007* 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2009-01-30_tau_003_fi.html