Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalinkomst 2006*-2007* 1)

  Milj. EUR Andel, % Förändring, %
2006     2007      2006    2007     2006      2007     
Transaktion            
Löner och arvoden 64 901 68 729 45.2 45.1 4.8 5.9
Arbetsgivares socialskyddsavgifter 16 080 16 919 11.2 11.1 3.1 5.2
Kapitalinkomst och ägaruttag 42 310 45 749 29.4 30.0 14.2 8.1
Icke-finansiella företag 18 561 19 154 12.9 12.6 18.6 3.2
Bostadssamfund -190 -384 -0.1 -0.3 111 102
Finansiella företag och försäkringsföretag 1 502 1 262 1.0 0.8 58.1 -16
Offentlig sektor 3 883 5 175 2.7 3.4 32.4 33.3
Hushåll 17 864 19 806 12.4 13.0 5.3 10.9
Ägaruttag från jordbruk 930 1 029 0.6 0.7 12.6 10.6
Ägaruttag från skogsbruk 1 193 1 803 0.8 1.2 7.2 51.1
Kalkylmässig bostadsinkomst 3 315 2 429 2.3 1.6 -10 -27
Andra ägaruttag 3 903 4 074 2.7 2.7 0.6 4.4
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 690 736 0.5 0.5 6.2 6.7
Offentliga samfund netto skatt 20 415 21 110 14.2 13.8 3.6 3.4
Nettonationalinkomst 143 706 152 507 100 100 7.0 6.1
Kapitalförslitning 24 944 27 066 . . 5.5 8.5
Bruttonationalinkomst 168 650 179 573 . . 6.8 6.5
1) Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna

Källa: Nationalräkenskaperna 1998 - 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007, Nationalinkomst 2006*-2007* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2009-01-30_tau_003_sv.html