Suomi 100 -tiedonkeruu

Mitä tutkitaan?

Tutkimuksen tarkoituksena on mitata itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi mitataan kansalaisten osallistumista juhlavuoteen sekä tietoutta vuoden erityisteemoista.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tiedonkeruu toteutetaan syyskuussa 2015, syyskuussa 2016, maaliskuussa 2017, syyskuussa 2017 sekä maaliskuussa 2018. Tilastokeskus kerää tiedot puhelinhaastatteluilla.

Missä tietoja julkaistaan?

Tiedonkeruun tuloksia julkaisee valtioneuvoston kanslia suomifinland100.fi -sivustollaan.

Tietosuoja

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Lisätietoja   

Valtioneuvoston kanslia, Suomi 100 -hanke:

Päivi Pirttilä 0295 160 133

Tilastokeskus:

Yliaktuaari Markku Nieminen, 029-551 2519, markku.nieminen@stat.fi

Yliaktuaari Immi Ilomäki, 029-551 3233, immi.ilomaki@stat.fi