Maaraportit ja kaksivuotisraportit YK:n ilmastosopimukselle

YK:n ilmastosopimus edellyttää, että jokainen sopimuksen osapuolimaa raportoi säännöllisesti neljän vuoden välein maaraportilla (National Communication) ilmastosopimuksen kansallisesta toimeenpanosta. Maaraporttien avulla seurataan myös Kioton pöytäkirjan osapuolten edistymistä pöytäkirjan velvoitteiden noudattamisessa. Suomen kahdeksas maaraportti toimitettiin ilmastosopimuksen sihteeristölle joulukuussa 2022.

Kaksivuotisraportti (Biennial Report) sisältää tietoa Ilmastosopimukselle ilmoitetuista päästövähennystavoitteista ja edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa, hillintätoimista ja päästöskenaarioista sekä kehittyville maille annetusta tuesta. Viimeisin kaksivuotisraportti, Suomen viides kaksivuotisraportti toimitettiin ilmastosopimuksen sihteeristölle joulukuussa 2022.

Ko. raportit kootaan ministeriöiden, Tilastokeskuksen, tutkimuslaitosten ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden välisenä yhteistyönä.

Lisätietoa Tilastokeskuksen uutisesta.

Suomen kahdeksas maaraportti

Koko raportti: Finland's Eighth National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change (pdf, ei täysin saavutettava, englanniksi)

Sisältö luvuittain (kukin linkki avaa englanninkielisen, ei täysin saavutettavan pdf-tiedoston):

Suomen aikaisemmat maaraportit YK:n ilmastosopimukselle.

Suomen kaksivuotisraportit

Päivitetty 25.1.2023