Suomenkielinen raportti kasvihuonekaasupäästöistä

Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena kasvihuonekaasujen inventaarioyksikkönä ja raportoi vuosittain ihmisen toiminnasta aiheutuvat Suomen kasvihuonekaasupäästöt YK:n ilmastosopimukselle ja Euroopan komissiolle sekä kahden vuoden välein Pariisin sopimukselle osana kaksivuotisraporttia. Raportointi on teknistä ja kattavaa, ja se tehdään englanninkielellä. Vuoteen 2021 asti inventaarion tuloksista julkaistiin myös suomenkielinen yhteenvetoraportti. Suomen kasvihuonekaasupäästöt raportit sisältävät tietoa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, niiden kehittymisestä sektoreittain ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi raportissa tarkastellaan kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä.

Kaikki raportit löytyvät Tilastokeskuksen tuote- ja palvelutarjonta -sivustolta. Viimeisimmän yhteenvetoraportin päästötiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkistamiin päästötietoihin vuosilta 1990–2020.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 - 2020 (PDF)