Statistikbiblioteket

Statistikbiblioteket är ett bibliotek som fokuserar på statistikpublikationer och som är öppet för alla. Biblioteket är öppet enligt överenskommelse. Om du vill uträtta ärenden i bibliotekets lokaler ska du komma överens om besöket på förhand.

Statistikbibliotekets samling

Statistikbiblioteket har Finlands mest omfattande samling av statistik. Samlingen omfattar både tryckt och elektroniskt material.

Samlingen innehåller

  • Finlands officiella statistik (FOS) fr.o.m. år 1865
  • Statistikcentralens övriga publikationsproduktion
  • statistik från andra myndigheter, näringslivet och branschorganisationer
  • nordisk statistik
  • statistik från internationella statistikorganisationer
  • statistiska årsböcker från omkring 30 länder.

En del av materialet kan användas enbart i bibliotekets lokaler. Statistikbiblioteket skaffar användarrättigheter till elektroniskt datamaterial. Dessa har huvudsakligen anskaffats bara för Statistikcentralens interna bruk.

Sök material

Statistikbibliotekets material kan sökas i tjänsten Finna. I Finna hittar du publikationernas referens- och tillgänglighetsinformation och du kan också förnya dina lån i Finna..

Statistikcentralens publikationer i publikationsarkivet Otos

Statistikcentralens publikationer finns som pdf-filer i Nationalbibliotekets publikationsarkiv Otos. I samlingen ingår Statistikcentralens publikationsproduktion på ett täckande sätt fr.o.m. 1800-talet och den innehåller också äldre publikationer från andra FOS-organisationer. Otos har en egen sökfunktion, men du hittar material också via Statistikcentralen Finna.

Statistikcentralens publikationer i publikationsarkivet Otos Den äldsta svenskspråkiga publikationen i arkivet: Manufaktur-Direktionens i Finland till Hans Kejserliga Majestät afgifna underdåniga årsberättelse för åren 1858, 1859 och 1860 (Otos) Statistisk årsbok för Finland fr.o.m. år 1879 (Otos)


Lån och fjärrlån

En del av det tryckta materialet kan du låna antingen direkt från Statistikbiblioteket eller be att få det som fjärrlån via ditt eget bibliotek. För att kunna låna behöver du ett bibliotekskort, som du kan ansöka om i Statistikbibliotekets kundtjänst. Boka tid och ta med dig ditt identitetsbevis.

Bekanta dig på förhand med bibliotekets användarregler (Statistikcentralen Finna).

Fråga mer och kom överens om en besökstid

Bekanta dig också med dessa

Statistikarkivet omfattar bland annat statistik som producerats av Statistikcentralen och dess föregångare, statistiskt basmaterial, administrativa handlingar och opublicerat tabellmaterial.

Rådgivning och informationstjänst hjälper dig att hitta information.

Senast uppdaterad 23.5.2024