Toimialoittainen yritystietopalvelu

Tilastokeskuksen toimialoittainen yritystietopalvelu on tietokantapalvelu, joka sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia taulukoita. Palvelun tietojen avulla voi tarkastella elinkeinoelämän rakenteita ja suhdanteita. Tiedot tukevat suunnittelua, seurantaa ja päätöksentekoa.

Palvelu sisältää

 • nopeaa suhdannetietoa
 • laajoja vuosiaineistoja
 • tietoa yrityksistä koko- ja kasvuluokittain
 • alueellisia tietoja tarkimmalla toimialatasolla

Palvelu on maksullinen. Yrityksiä koskevat ilmaiset taulukot ovat saatavana StatFin-tietokannasta ja Toimipaikkalaskurista.

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden joukko kasvaa

2.1.2024

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset. Uudistuksen myötä yritysten lukumäärä kasvaa kokonaisuudessaan lähes 50 % ja liikevaihto kokonaisuudessaan alle 0,5 %. Aiheesta tarkemmin yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston katsauksessa.

Muutoksen yhteydessä kasvuyritysten, kunnittaisen toimipaikkatilaston ja tilinpäätöstilastojen tietokantataulukot on tuotettu uudelleen. Tiedot on muodostettu uusilla tilastoyksiköillä vuodesta 2018 lähtien.

PxPro-taulukoinnin käyttöönotto Toimialoittaisessa yritystietopalvelussa

16.11.2023

Toimialoittaisessa yritystietopalvelussa siirrytään PxPro-taulukointiin, joka yhtenäistää Tilastokeskuksen taulukoiden tuotantoa. Muutos näkyy käyttäjille varsinkin alueiden ja toimialojen nimissä, jotka ovat jatkossa yhteneväiset Tilastokeskuksen muiden tietokantataulukoiden kanssa. Marras- ja joulukuun välisenä aikana tapahtuva taulukoiden standardisointi helpottaa muun muassa taulukoiden automaattista sisäänlukua ja yhdistelyä muihin tilastokeskuksen tietoihin.

Yritystietopalvelun tietokannat

Toimialoittainen yritystietopalvelu koostuu viidestä itsenäisestä tietokannasta, joihin voi tilata käyttöoikeuksia. Tietokantoja käytetään selaimessa toimivalla PxWeb-sovelluksella, jolla tietoja voi tarkastella suoraan selaimessa esimerkiksi kuvioina ja josta tietoja voi tallentaa omiin järjestelmiin. 

 • Kasvukatsaus

  Kasvukatsauksen avulla selviää, mitä on eri toimialojen liikevaihdon sekä palkkasumman kasvun taustalla.

  Aluejako

  Koko maa
 • Kasvuyritykset

  Kasvuyritysten tiedot kuvaavat muun muassa kasvuyritysten määrää, kasvuyrityksissä luotuja työpaikkoja, nuoria kasvuyrityksiä ja kasvun taustoja.

  Aluejako

  Seutukunta
  Maakunta
  Koko maa
 • Kunnittainen toimipaikkatilasto

  Kunnittaisesta toimipaikkatilastosta saa tarkalla toimialajaottelulla tietoja kunnan yritysten toiminnasta sekä uusimmalla että tilastovuoden aluejaottelulla. Sisältää myös tietoa yrityskokoluokittain.

  Aluejako

  Kunta
  Seutukunta
  Maakunta
  ELY-keskus
  Koko maa
 • Pienyritysten suhdannetiedot

  Pienyritysten suhdannetiedot paljastavat, miten teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualueiden pienyrityksillä menee.

  Aluejako

  Seutukunta
  Maakunta
  Koko maa
 • Tilinpäätöstiedot

  Tilinpäätöstiedoista saa tarkalla toimialajaottelulla tietoa tuloslaskelman ja taseen eristä ja niistä johdetuista tunnusluvuista.

  Aluejako

  Koko maa