Tilinpäätöstilastot

Tilinpäätöstiedoista saa tarkalla toimialajaottelulla tietoa tuloslaskelman ja taseen eristä ja niistä johdetuista tunnusluvuista.

Aluejako: koko maa

Tietokanta sisältää tilinpäätöstilastoja tarkimmalla toimialaluokituksen tasolla. Tilastoihin lukeutuvat mm. tuloslaskelman ja taseen erät summattuna toimialoittain sekä niiden pohjalta lasketut tunnusluvut. Tietokanta sisältää tuloslaskelman ja taseen erien jakauma-arvot toimialoittain. Tilasto kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä, tilastoyksikkönä on yritys. Aikasarja käsittää vuodet 2006–2021. 

Mitä Tilinpäätöstilastoista saa selville?

Tilinpäätöstilastojen avulla saadaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on toimialan kulurakenne?
  • Millainen on tuottavuus ja kannattavuus toimialojen välillä?
  • Miten omavaraisuusaste on jakautunut erikokoisissa yrityksissä?

Tietojen lähde

Tiedot pohjautuvat Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon.

Tietosuoja

Tietoja suojataan, mikäli yritysten lukumäärä on tarkasteltavalla toimialalla alle 3. Niin sanotut toissijaiset suojaukset aktivoituvat, jos suojauksesta huolimatta on mahdollista päätellä tietosisältöjä muiden suojaamattomien tietojen perusteella.

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden joukko kasvaa

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset. Uudistuksen myötä yritysten lukumäärä kasvaa kokonaisuudessaan lähes 50 % ja liikevaihto kokonaisuudessaan alle 0,5 %. Aiheesta tarkemmin yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston katsauksessa.

Muutoksen yhteydessä tietokantataulukot on tuotettu uudelleen. Tiedot on muodostettu uusilla tilastoyksiköillä vuodesta 2018 lähtien. Vanhoilla tilastoyksiköillä tehdyt tietokantataulukot löytyvät palvelusta vuosille 2012–2021.

Tilinpäätöstilastot-tietokanta sisältää seuraavat taulukot:

14hp -- Tuloslaskelma ja tase prosentteina, 2018-2022
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(5 arvoa)
2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Yhteensä, 0 - 4 henkeä, 0 - 9 henkeä, 10 henkeä tai enemmän
Toimiala (TOL 2008)
(1496 arvoa)
Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, ..., 96090 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut
Tiedot
(33 arvoa)
Yritysten lkm., LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, ..., Vastattavaa yhteensä
14l3 -- Tuloslaskelma, tase ja investoinnit, jakauma-arvot, 1000eur, 2018-2022
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(5 arvoa)
2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Toimiala (TOL 2008)
(1496 arvoa)
Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, ..., 96090 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Yhteensä, 0 - 4 henkeä, 0 - 9 henkeä, 10 henkeä tai enemmän
Jakaumatiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili
Tiedot
(47 arvo)
Yritysten lukumäärä jakaumassa, Liikevaihto, Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. myyntiv. ja fuusiovoitot), LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, ..., Koneet ja kalusto: vähennykset 
13v5 -- Tuloslaskelmat ja taseet summattuna toimialoittain ja kokoluokittain, 1000eur, 2018-2022
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(5 arvoa)
2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Toimiala (TOL 2008)
(1496 arvoa)
Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, ..., 96090 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Yhteensä, 0 - 4 henkeä, 0 - 9 henkeä, 10 henkeä tai enemmän
Tiedot
(43 arvoa)
Yritysten lkm., Liikevaihto, Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. myyntiv. ja fuusiovoitot), LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, ..., Osakkeet ja osuudet: vähennykset
14ld -- Tunnuslukuja toimialoittain ja kokoluokittain, 1000€, %, 2018-2022
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(5 arvoa)
2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Toimiala (TOL 2008)
(1496 arvoa)
Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, ..., 96090 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Yhteensä, 0 - 4 henkeä, 0 - 9 henkeä, 10 henkeä tai enemmän
Jakaumatiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili
Tiedot
(40 arvo)
Yritysten lukumäärä jakaumassa, Liikevaihto, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Jalostusarvo, ..., Koneet ja kalusto, nettoinvestoinnit
Tuloslaskelmat ja taseet summattuna toimialoittain ja kokoluokittain, 2006-2012
Muuttuja Muuttujan arvot
Toimiala
(804 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta, 081 Kiven louh., hiekan ja saven otto, 0811 Koriste- ja...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Tunnusluku
(47 arvoa)
Yritysten lkm yhteensä, Liikevaihto, Liiketoiminnan muut tuotot, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennallinen...
Vuosi
(7 arvoa)
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Tiedot
(1 arvo)
Summat
Tuloslaskelma ja tase prosentteina 2012-2021 (Vanha tilastoyksikkö)
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(10 arvoa)
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Toimiala
(1494 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, 0710 Rautamalmien louhinta, 07100 Rautamalmien louhinta, 072 Vä...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Tiedot
(33 arvoa)
Yritysten lkm., LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennallinen palkkakorjaus, Liiketoiminnan muut kulut, Valmis...
Tuloslaskelmat ja taseet summattuna toimialoittain ja kokoluokittain, 1000 €, 2012-2021 (Vanha tilastoyksikkö)
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(10 arvoa)
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Toimiala
(1494 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, 0710 Rautamalmien louhinta, 07100 Rautamalmien louhinta, 072 Vä...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Tiedot
(43 arvoa)
Yritysten lkm., Liikevaihto, Liiketoiminnan muut tuotot, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennallinen palkkak...
Tuloslaskelma, tase ja investoinnit, jakauma-arvot, 1000 €, 2012-2021 (Vanha tilastoyksikkö)
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(10 arvoa)
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Toimiala
(1494 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, 0710 Rautamalmien louhinta, 07100 Rautamalmien louhinta, 072 Vä...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Tunnusluku
(48 arvoa)
yritysten lkm. jakaumassa, Liikevaihto, Liiketoiminnan muut tuotot, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennalli...
Tiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili
Tunnuslukuja toimialoittain ja kokoluokittain, 1000 €, %, 2012-2021 (Vanha tilastoyksikkö)
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(10 arvoa)
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Toimiala
(1494 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 071 Rautamalmien louhinta, 0710 Rautamalmien louhinta, 07100 Rautamalmien louhinta, 072 Vä...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Tunnusluku
(40 arvoa)
Yritysten lkm. jakaumassa, Liikevaihto, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Jalostusarvo, Henkilöstömäärä, Liikevaihto/henkilö, Jalostusarvo/henkilö, Jalostusarvo/henkilöstökulut, Taseen lop...
Tiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili
Tuloslaskelma, tase ja investoinnit per yritys keskimäärin, 2006-2012
Muuttuja Muuttujan arvot
Toimiala
(804 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta, 081 Kiven louh., hiekan ja saven otto, 0811 Koriste- ja...
Tunnusluku
(47 arvoa)
Yritysten lkm jakaumassa, Liikevaihto, Liiketoiminnan muut tuotot, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennallin...
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Vuosi
(7 arvoa)
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Tiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili
Toimialojen kulurakenteet ja taseen rakenne prosentteina, 2006-2012
Muuttuja Muuttujan arvot
Toimiala
(804 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta, 081 Kiven louh., hiekan ja saven otto, 0811 Koriste- ja...
Tunnusluku
(33 arvoa)
Yritysten lkm jakaumassa, LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, Aine- ja tarvikekäyttö, Ulkopuoliset palvelut, Palkat ja henkilösivukulut, Laskennallinen palkkakorjaus, Liiketoiminnan muut kul...
Tiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili
Vuosi
(7 arvoa)
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki
Tunnuslukuja toimialoittain ja kokoluokittain, 2006-2012
Muuttuja Muuttujan arvot
Toimiala
(804 arvoa)
Toimialat yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta, 081 Kiven louh., hiekan ja saven otto, 0811 Koriste- ja...
Tunnusluku
(43 arvoa)
Yritysten lkm jakaumassa, Liikevaihto/yritys 1000e, Liiketoiminnan tuotot/yritys 1000e, Jalostusarvo/yritys 1000e, Henkilöstön lkm/yritys, Liikevaihto/henkilö 1000e, Jalostusarvo/henkilö...
Tiedot
(4 arvoa)
Keskiarvo, Mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili
Vuosi
(7 arvoa)
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Yrityksen koko
(4 arvoa)
Alle 5 henkilöä, Alle 10 henkilöä, 10- henkilöä, Kaikki

Käsitteet

Tällä listalla on erityisesti Tilinpäätöstilastot-tietokannassa käytetyt käsitteet. Katso myös Toimialoittaisen yritystietopalvelun kaikkia tietokantoja koskevien käsitteiden määritelmät.

Kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut

Käyttökate-%
Käyttökate-% = (käyttökate / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100
Rahoitustulos-%
Rahoitustulos-% = (käyttökate + rahoitustuotot - rahoituskulut - verot) / liiketoiminnan tuotot yhteensä * 100
Liiketulos-%
Liiketulos-% = (liiketulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100
Nettotulos-%
Nettotulos-% = (nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100
Kokonaistulos-%
Kokonaistulos-% = (nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100
Tilikauden tulos -%
Tilikauden tulos -% = (tilikauden tulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100
Kokonaispääoman tuotto -%
Kokonaispääoman tuotto -% = (nettotulos + rahoituskulut + verot) / taseen loppusumma * 100

Laskennallinen palkkaoikaisu

Palkkaoikaisun avulla arvioidaan yrittäjän palkattoman työpanoksen vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Palkkaoikaisu on toteutettu siten, että ensiksi on määritelty yrityskohtaisesti yrittäjän palkattomasti tekemä vuosityöpanos. Tämän jälkeen on arvioitu palkattoman työpanoksen palkkasumma. On huomattava, että palkkaoikaisu on pelkästään laskennallinen kannattavuutta rasittava erä. Se eroaa muista tuloslaskelman eristä siinä suhteessa, että se ei ole todellisuudessa syntynyt kuluerä tai maksu. Palkkaoikaisun lähtökohtana on, että yritystoiminnan on tuotettava yrittäjälle vähintäänkin kohtuullinen vuosityöpanosta vastaava ansio.

Liiketoiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

Liiketoiminnan tulot yhteensä
Liiketoiminnan tulot yhteensä = liikevoitto + muut tuotot - käyttöomaisuuden myyntivoitot - fuusiovoitot
Jalostusarvo
Jalostusarvo = käyttökate + henkilöstökulut yhteensä + laskennallinen palkkakorjaus

Nettoinvestoinnit

Nettoinvestoinnit (lisäykset - vähennykset)
Nettoinvestoinnit (lisäykset - vähennykset) esitetään euromääräisinä. Lisäksi lasketaan tunnusluvut: nettoinvestoinnit/liikevaihto- % ja nettoinvestoinnit/rahoitustulos- %, joka kuvaa kuinka suuren osan nettoinvestoinneista toimialan yritykset ovat pystyneet maksamaan tulorahalla.
Aineelliset nettoinvestoinnit
Aineelliset nettoinvestoinnit = aineellisten hyödykkeiden lisäykset + vähennykset
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomia hyödykkeitä ovat muun muassa perustamismenot, tutkimus- ja kehittämismenot, liikearvo ja aineettomat oikeudet.
Aineelliset hyödykkeet
Aineellisia hyödykkeitä ovat muun muassa maa- ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat, koneet ja kalusto.
Sijoitukset
Sijoituksia ovat muun muassa osakkeet, osuudet sekä pitkäaikaiset saamiset.

Pääomarakenne

Omavaraisuusaste-%
Omavaraisuusaste-% = (oma pääoma + tilinpäätössiirrot taseen loppusumma) / (tase -⁢ ennakkomaksut) * 100
Suhteellinen velkaantuneisuus- %
Suhteellinen velkaantuneisuus- % = (vieras pääoma - ennakkomaksut + pakolliset varaukset) / liikevaihto * 100

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma esitetään ryhmiteltynä siten, että siitä käy ilmi tuloksen muodostumisen kannalta keskeiset erät: käyttökate, liikevoitto, nettotulos ja kokonaistulos. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot sekä myyntitappiot ja fuusiotappiot esitetään satunnaisina erinä. Ennen käyttökatetta esitetty laskennallinen palkkakorjaus oikaistaan satunnaisten erien jälkeen ennen tilikauden tulosta. Tilikauden tulos on virallisen tuloslaskelman mukainen.

Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut

Jalostusarvo
Jalostusarvo = (käyttökate + henkilöstökulut + laskennallinen palkkakorjaus)
Jalostusarvo/henkilöstökulut
 
Jalostusarvo/henkilö

Luokittelut

Yritykset on jaoteltu tilastossa suuruusluokkiin yrityksen henkilöstömäärän perusteella.

Suuruusluokat:

  • alle 5 henkilöä työllistävät
  • alle 10 henkilöä työllistävät
  • yli 10 henkilöä työllistävät
  • kaikki yritykset