Tabell- och variabelförteckning

Tabellerna är efter kommun, ekonomisk region, landskap, län och hela landet. Tabellerna 12pj, 12pk, 12pl, 12pm och 12pv-12q är efter delområde (storområde, statistikområde och småområde).

Flyttningsrörelsen

12pj -- Personer som flyttat till kommunen efter ålder, kön och språk delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 65 - (15)
 • Språk: Totalt, finska, svenska, FRÄMMANDE SPRÅK OCH SAMISKA TOTALT, (4)
 • Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Uppgifter: Inflyttning mellan kommuner, (1)

12pk -- Personer som flyttat från kommunen efter ålder, kön och språk delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 65 - (15)
 • Språk: Totalt, finska, svenska, FRÄMMANDE SPRÅK OCH SAMISKA TOTALT, (4)
 • Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Uppgifter: Utflyttning mellan kommuner, (1)

12pl -- 15 år fyllda som flyttat till kommunen efter utbildningsnivå, kön och ålder delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
 • Utbildingsnivå: Totalt, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5-8 Högskolenivå, 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd, (4)
 • Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Uppgifter: Inflyttning mellan kommuner, (1)

12pm -- 15 år fyllda som flyttat från kommunen efter utbildningsnivå, kön och ålder delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
 • Utbildingsnivå: Totalt, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5-8 Högskolenivå, 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd, (4)
 • Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
 • Uppgifter: Inflyttning mellan kommuner, (1)

12pn -- Inflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter inflyttningskommun samt efter de inflyttades ålder, språk och utflyttningskommun

 • Inflyttningskommun: HELA LANDET, In - Akaa, In - Alajärvi, In - Alavieska, ...
 • Utflyttningskommun: HELA LANDET, Ut - Akaa, Ut - Alajärvi, Ut - Alavieska, ...
 • Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
 • Språk: Totalt, finska, svenska, FRÄMMANDE SPRÅK OCH SAMISKA TOTALT, (4)
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Uppgifter: Flyttning mellan kommuner, (1)

12pp -- Utflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter utflyttningskommun samt efter de utflyttades ålder, språk och inflyttningskommun

 • Utflyttningskommun: HELA LANDET, Ut - Akaa, Ut - Alajärvi, Ut - Alavieska, ...
 • Inflyttningskommun: HELA LANDET, In - Akaa, In - Alajärvi, In - Alavieska, ...
 • Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
 • Språk: Totalt, finska, svenska, FRÄMMANDE SPRÅK OCH SAMISKA TOTALT, (4)
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Uppgifter: Flyttning mellan kommuner, (1)

12pq -- In-, ut- och nettoflyttning efter de flyttandes ålder (1 år) kommunvis

 • Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 75 - (77)
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Uppgift om flyttning: Inflyttning mellan kommuner, Nettoflyttning mellan kommuner, ... (6)

12pr -- Immigration och emigration efter de flyttandes ålder och språk enligt kommun

 • Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (311)
 • Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
 • Språk: Totalt, finska, svenska, FRÄMMANDE SPRÅK OCH SAMISKA TOTALT, (4)
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Uppgift om flyttning: Invandring till Finland, Utvandring från Finland, Nettomigration (3)

  Flyttningsrörelsen inom landskap

12pv-12qe Flyttningrörelsen inom landskap delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Uppgifter: Flyttning inom landskap, (1)

Födda och döda

12ps -- Döda efter ålder, kön och språk delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 90 - (20)
 • Språk: Totalt, finska, svenska, FRÄMMANDE SPRÅK OCH SAMISKA TOTALT, (4)
 • Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Uppgifter: Avlidna, (1)

12pt -- Levande födda efter kön, moderns ålder och moderns språk delområdesvis

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Moderns ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 45 - (8)
 • Moderns språk: Totalt, finska, svenska, FRÄMMANDE SPRÅK OCH SAMISKA TOTALT, (4)
 • Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Uppgifter: Levande födda, (1)

Kombination av befolkningsförändringar

12pu -- Befolkningsförändringar kommunvis

 • Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Uppgifter: Levande födda, Avlidna, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängden (17)

Statistikcentralen förbehåller sig rätten till eventuella ändringar i tabellinnehållet och klassificeringarna.