Uppdateringar och ändringar

Databasen är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (8.6.2023)

12pv -- Flyttning inom Nyland delområdesvis, 2010-2022
12pw -- Flyttning inom Egentliga Finland delområdesvis, 2010-2022
12px -- Flyttning inom Satakunta delområdesvis, 2010-2022
12py -- Flyttning inom Egentliga Tavastland delområdesvis, 2010-2022
12pz -- Flyttning inom Birkaland delområdesvis, 2010-2022
12q1 -- Flyttning inom Päijänne-Tavastland delområdesvis, 2010-2022
12q2 -- Flyttning inom Kymmenedalen delområdesvis, 2010-2022
12q3 -- Flyttning inom Södra Karelen delområdesvis, 2010-2022
12q4 -- Flyttning inom Södra Savolax delområdesvis, 2010-2022
12q5 -- Flyttning inom Norra Savolax delområdesvis, 2010-2022
12q6 -- Flyttning inom Norra Karelen delområdesvis, 2010-2022
12q7 -- Flyttning inom Mellersta Finland delområdesvis, 2010-2022
12q8 -- Flyttning inom Södra Österbotten delområdesvis, 2010-2022
12q9 -- Flyttning inom Österbotten delområdesvis, 2010-2022
12qa -- Flyttning inom Mellersta Österbotten delområdesvis, 2010-2022
12qb -- Flyttning inom Norra Österbotten delområdesvis, 2010-2022
12qc -- Flyttning inom Kajanaland delområdesvis, 2010-2022
12qd -- Flyttning inom Lappland delområdesvis, 2010-2022
12qe -- Flyttning inom Åland delområdesvis, 2010-2022

Databasen är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (30.5.2023)

12pj -- Personer som flyttat till kommunen efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022

12pk -- Personer som flyttat från kommunen efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022

12pt -- Levande födda efter kön, moderns ålder och moderns språk delområdesvis, 2010-2022

12ps -- Döda efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022

12pu -- Befolkningsförändringar kommunvis, 2010-2022

 

Tabeller 12pv-12qe Flyttningsrörelsen inom landskap 2010-2022 uppdateras i veckan 23/2023.

Databasen är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (25.5.2023)

12pn -- Inflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter inflyttningskommun samt efter de inflyttades ålder, språk och utflyttningskommun, 2010-2022

12pp -- Utflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter utflyttningskommun samt efter de utflyttades ålder, språk och inflyttningskommun, 2010-2022

12pq -- In-, ut- och nettoflyttning efter de flyttandes ålder (1 år) kommunvis, 2010-2022

12pr -- Immigration och emigration efter de flyttandes ålder och språk enligt kommun, 2010-2022

Tidtabell för uppdateringarna 2023 (19.12.2022)

Maj 2023

12pj -- Personer som flyttat till kommunen efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022

12pk -- Personer som flyttat från kommunen efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022

12pn -- Inflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter inflyttningskommun samt efter de inflyttades ålder, språk och utflyttningskommun, 2010-2022

12pp -- Utflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter utflyttningskommun samt efter de utflyttades ålder, språk och inflyttningskommun, 2010-2022

12pq -- In-, ut- och nettoflyttning efter de flyttandes ålder (1 år) kommunvis, 2010-2022

12pr -- Immigration och emigration efter de flyttandes ålder och språk enligt kommun, 2010-2022

12pt -- Levande födda efter kön, moderns ålder och moderns språk delområdesvis, 2010-2022

12pv-12qe Flyttningsrörelsen inom landskap 2010-2022

12ps -- Döda efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022

12pu -- Befolkningsförändringar kommunvis, 2010-2022

Oktober 2023

2pl -- 15 år fyllda som flyttat till kommunen efter utbildningsnivå, kön och ålder delområdesvis, 2010-2022

12pm -- 15 år fyllda som flyttat från kommunen efter utbildningsnivå, kön och ålder delområdesvis, 2010-2022