Uutisia ja tiedotteita

2012

20.12.2012  Indikaattorit rahoitusmarkkinoiden seurantaan
Nykyisin on tarjolla laaja joukko kansainvälisiä ja kotimaisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan tunnistaa rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä ja seurata rahoitusmarkkinoita ja suhdanteita. (Tieto&trendit 8/2012)

18.12.2012  Tilastokeskuksen organisaatio uudistuu 1.1.2013
Tilastokeskuksen organisaatio muuttuu 1.1.2013 alkaen. Uudistuksessa järjestetään uudelleen erityisesti tilastotuotantoon liittyviä toimintoja.

17.12.2012  Joulu numeroina
Olemme koonneet suomalaisten joulunviettoon liittyviä tilastoja ja muuta jouluista tietoa.

14.12.2012 ja 17.12.2012  Tilastojulkistukset myöhässä
Teknisten ongelmien takia tämän päivän tilastojulkistukset ovat myöhässä. Pyrimme julkaisemaan ne mahdollisimman pian.

14.12.2012  Liikenteen tietopaketti on ilmestynyt
Kuinka paljon Suomessa on moottoriteitä? Entä paljonko puhelinliittymiä? Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta Liikennetilastollisesta vuosikirjasta.

13.12.2013  Tilastojen julkistamiskalenteri 2013
Vuoden 2013 julkistamiskalenteri on nyt nähtävillä – tutustu ensi vuoden tilastotarjontaan.

13.12.2012  Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta
Tuore rakentamisen ja asumisen vuosikirja sisältää tilastotietoa mm. siitä, kuinka paljon viime vuonna valmistui uusia asuntoja tai käytettiin rahaa korjausrakentamiseen.

11.12.2012  Tilastokuvia Suomesta ja suomalaisista
Tilastokeskuksen juuri ilmestynyt Suomen tilastollinen vuosikirja 2012 kuvaa tarkasti suomalaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä. Vuosikirjan tilastot kertovat esimerkiksi, millainen muutosten vuosi 2011 oli Suomessa.

10.12.2012  Ulkomainen työvoima vaikuttaa jo palkkoihin pääkaupunkiseudulla
Pääkaupunkiseudun palkkatason kehitys on ollut vuosina 2006–2010 muuta maata hitaampaa eräissä tehtävissä, joissa ulkomaalaisen työvoiman osuus on merkittävä. (Hyvinvointikatsaus 4/2012)

4.12.2012  Stats4Finland-palkinto Valttikunnat-korttipelille
Tilastokeskus on myöntänyt Apps4Finland 2012 -kilpailun yhteydessä uuden erikoispalkinnon parhaalle tilastotietoihin perustuvalle työlle. "Stats4Finland"-palkinto myönnettiin Valttikunnat-korttipelille.

22.11.2012  Asiakasaamussa avautuvat uudet ja vanhat tilastot
Tilastokeskus kutsuu kirjasto- ja tietopalveluammattilaisia asiakasaamuun 5.12.2012 kuulemaan ajankohtaisia kuulumisia mm. avoimen tilastodatan käytöstä, tilastojen visualisoinnista ja vanhojen tilastojulkaisujen digitointihankkeesta.

21.11.2012  Suomessa avioidutaan ahkerimmin
Suomi johtaa Pohjoismaiden uusien avioliittojen tilastoa. Vuonna 2011 Suomessa solmittiin 28 408 avioliittoa eli 5,3 avioliittoa tuhatta asukasta kohden. Tämä ja monet muut mielenkiintoiset tilastotiedot käyvät ilmi Pohjoismaiden tilastollisesta vuosikirjasta.

20.11.2012  Ympäristötilinpito – vihreän talouden työkalu
Tilastokeskus järjestää 4.12.2012 seminaarin, jossa esitellään YK:n ja EU:n ympäristötilinpidon linjauksia ja toteutusta Suomessa sekä tilinpidon soveltamista analyysivälineenä.

14.11.2012  Pohjoinen näkökulma esillä Oulussa
Oulussa järjestetään 29.11.2012 maksuton seminaari, jonka aiheita ovat yhteiskunnan muutokset ja alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Suomessa.

14.11.2012  Pienet kaupat putosivat vähittäiskaupan kasvu-uralta
Vähittäiskaupan yritysten liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 4 prosenttia vuoden takaisesta. Vähittäiskaupan kasvua vetivät suuremmat, vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset. Sen sijaan pienten kauppojen liikevaihto alkoi supistua jo kevään aikana.

8.11.2012  Seminaari tutkimusaineistojen etäkäytöstä
Tilastokeskus järjestää 21.11.2012 maksuttoman seminaarin, jossa esitellään tutkimusaineistojen käyttöä etäkäyttöjärjestelmän avulla.

2.11.2012  Tilastotietoa kunnallisvaaleissa valituista
Tilastokeskuksen tekemästä katsauksesta löytyy tietoa mm. kunnallisvaaleissa valittujen iästä, koulutuksesta ja tuloista.

29.10.2012  Tilastokeskus mukana Paikkatietomarkkinoilla
Tilastokeskus osallistuu 6.-7.11. Helsingin Messukeskuksessa järjestettäville Paikkatietomarkkinoille. Tilastokeskus esittelee tapahtumassa eurooppalaisia tilastoruutuja ja tilastotarinoita suomalaisista kartta-animaation keinoin.

29.10.2012  Kunnallisvaalien karttapalvelu avattu
Maksuttoman vaalikarttapalvelun avulla voi tarkastella mm. äänestysaktiivisuutta, puolueiden kannatusta ja kannatuksen muutosta eri aluetasoilla.

23.10.2012  Tilastokeskuksen verkko-osoitteissa häiriöitä
Tilastokeskuksen stat.fi-loppuiset verkko- ja sähköpostiosoitteet sekä tietokannat eivät tällä hetkellä toimi. Myös Tilastokeskus.fi-loppuisissa osoitteissa voi olla ongelmia.

22.10.2012  Yritysten voitot kasvaneet enemmän kuin investoinnit
Yritysten rahoitusasema muuttui kasvaneiden voittojen myötä merkittävästi 1990-luvun puolivälissä, kirjoittaa Tilastokeskuksen asiantuntija Olli Savela Tieto&trendit-lehden yritysnumerossa (7/2012)

19.10.2012  Tutustu palveluihimme
Tilastokeskus järjestää 24.10.2012 klo 14-16 Kaisa-talossa tilaisuuden, jossa esitellään Tilastokeskuksen tarjoamia palveluita mm. yliopiston opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille.

18.10.2012  Kunnallisvaaliehdokkaiden enemmistö miehiä
Kunnallisvaalien ehdokkaista yli 60 prosenttia on miehiä. Naisehdokkaiden osuus väheni hieman edellisvaaleista. Lisää tietoa mm. ehdokkaiden iästä, koulutuksesta ja tuloista löytyy Tilastokeskuksen tekemästä katsauksesta.

15.10.2012  Vaalitietopalvelusta tietoa kunnallisvaaleista
Tilastokeskuksen maksuton vaalitietopalvelu tarjoaa monipuolisia tilastotietoja, havainnollistavia karttoja sekä analyysejä. Ensimmäiset tilastot ehdokasasettelusta julkaistaan 18.10.2012

11.10.2012  Suomen kasvihuonekaasujen raportointi korkealaatuista
Kansainvälinen asiantuntijaryhmä on tarkastanut Tilastokeskuksen kokoaman Suomen kasvihuonekaasujen päästöraportoinnin vuodelle 2010. Suomen raportointi todettiin korkealaatuiseksi.

3.10.2012  Maaseutumaisissa kunnissa eniten tutkintoa vailla olevia
Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus on vähentynyt Suomessa huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Alueellisia eroja kuitenkin löytyy yhä. Maaseutumaisissa kunnissa on selvästi enemmän tutkintoa vaille olevia kuin kaupunkimaisissa kunnissa.

27.9.2012  Tilastotarinoita ja karttoja väestölaskennasta
Väestölaskennan teemasivuilla on julkaistu tilastotarinoita suomalaisista. Tarinoiden aineistoja voi tarkastella mm. kartta-animaatioina, kuvioina, aikasarjoina tai taulukoina.

24.9.2012  Suomalaisten työaika Euroopan lyhyimpiä
Kansainvälisesti verrattuna Suomessa tehdään melko lyhyttä työviikkoa. Työajan pituuteen vaikuttaa mm. maan elinkeinorakenne ja naisten työssäkäynnin yleisyys, mutta myös työajan tilastointitapa.

21.9.2012  Tilastotreffit medialle
Millaisia muutoksia perheellisten työssäkäynnissä on tapahtunut viime vuosina? Miltä kymmenen vuotta sitten tehty väestöennuste näyttää nykypäivän valossa? Tilastokeskus järjestää toimittajille Kaisa-talossa 3.10.2012 tilastotreffit, jonka aiheena ovat työvoimatilastot ja väestöennuste.

12.9.2012  Korkeampi koulutus, pidempi työura
Mitä korkeampi koulutus työllisellä on, sitä pidempään hän viihtyy työmarkkinoilla. Perusasteen varaan jääminen leikkaa peräti kolmanneksen työurasta, kirjoittaa Pekka Myrskylä Tieto&trendit-lehdessä (6/2012).

11.9.2012  Toimihenkilöiden määrä kaksinkertaistunut 40 vuodessa
Suomalaisen yhteiskunnan muutos näkyy sosioekonomisessa rakenteessa erityisesti toimihenkilöiden määrän kasvuna. 40 vuodessa toimihenkilöiden määrä on kasvanut 668 000 henkilöstä 1,3 miljoonaan henkilöön.

7.9.2012  Ympäristötilinpidon teemasivut avattu
Tilastokeskus on avannut ympäristötilinpidon teemasivut, jotka sisältävät tilastotietojen lisäksi ympäristötilinpitoa kuvaavia artikkeleita ja palveluita.

6.9.2012  Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista
Tilastokeskus järjestää seminaarin kunta- ja aluetiedoista tiistaina 11.9.2012 klo 13. Tilaisuus on maksuton.

4.9.2012  Pienyritykset menestyivät suuria paremmin vain teollisuudessa
Päätoimialojen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa noin 6 prosenttia. Pienyritysten liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla, mutta teollisuutta lukuun ottamatta kasvuvauhti jäi jälkeen suuremmista toimijoista.

3.9.2012  Haaste nuorten kansainväliseen tilastoposterikilpailuun
Suomalaiset koulut haastetaan mukaan kansainväliseen tilastoposterikilpailuun. Yläaste- ja lukioikäisille suunnatun posterikilpailun teemana on maatalous.

30.8.2012  Tilastokeskus avaa palvelupisteen Helsingin ydinkeskustassa
Tilastokeskus avaa 3.9.2012 tilastotiedon palvelupisteen Helsingin yliopiston kirjaston uusissa tiloissa Kaisa-talossa. Palvelupisteessä tarjotaan mm. tilastojen ja tutkimusaineistojen käytön opastusta ja neuvontaa.

28.8.2012  Osallistu Stats4Finland-työpajaan
Apps4Finland-kilpailuun liittyvä, avoimien tilastoaineistojen käyttöön keskittyvä Stats4Finland-kehittäjätyöpaja järjestetään 5.9.2012. Työpajassa käsitellään mm. tilastoalan peruskäsitteitä ja Tilastokeskuksen aineistojen hyödyntämistä.
Ohjelma

15.8.2012  Asuntojen vuokrat -tilaston tuoreimmissa tiedoissa virheitä
Asuntojen vuokrat -tilaston 3.8.2012 julkistetuissa, vuoden 2012 toista neljännestä koskevissa tiedoissa on havaittu virheitä. Uudet, korjatut luvut julkistetaan perjantaina 24.8.2012 klo 9.00.

15.8.2012  Tilastokeskus tutkii aikuisten opiskelua
Elokuussa käynnistyy Tilastokeskuksen Aikuiskoulutustutkimus 2012, joka on laaja selvitys suomalaisten aikuisten peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta ja oppimisesta. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee runsaat 6 000 iältään 18–69-vuotiasta suomalaista.

9.8.2012  Koulutie pidentynyt 60 vuodessa
Koulujen alkaessa elokuun puolivälissä lähes 60 000 lasta aloittaa opintiensä. Se on 2000-luvulla koko lailla pitempi kuin silloin, kun nykyisten ekaluokkalaisten isovanhemmat olivat 7-vuotiaita.

1.8.2012  50 vuotta sitten peruna oli pop
Vuonna 1956 suomalainen söi noin 188 kiloa perunaa vuodessa. 2000-luvulla perunan kulutus on pysytellyt 60 kilon tuntumassa henkilöä kohden.

12.7.2012  Energiatietoa englanniksi taskukoossa
Tilastokeskus on julkaissut taskukokoisen kirjan Energy in Finland - Pocketbook 2012. Tiivis tietopaketti sisältää energia-alan keskeisimpiä tilastotietoja taulukoina ja graafisina kuvioina.

5.7.2012  Ilmastonmuutos suomalaisten suurin ympäristöhuoli
Joka viides suomalainen pitää ilmastonmuutosta suurimpana huolenaiheena ympäristössään. Veden saastumisesta on huolissaan yhtä usea suomalainen. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen tuoreesta Ympäristötilaston vuosikirjasta.

4.7.2012  Sitkeä inflaatio syö ostovoimaa
Verot ja maailmanmarkkinahinnat pitävät yllä inflaatiopaineita. EKP:n löysän rahapolitiikan aiheuttamasta kysyntäinflaatiosta ei kuitenkaan ole pelkoa, arvioi inflaatioasiantuntija Ilkka Lehtinen Tieto&trendit-lehdessä. (Tieto&trendit 4–5/2012)

28.6.2012  Mobiili-Findikaattori avattu
Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian toteuttama Findikaattori-palvelu on nyt saatavana myös mobiiliversiona.

27.6.2012  Sektoriluokitus uudistunut
Taloustilastoissa käytettävä sektoriluokitus on uudistunut. Uudistuksessa on tarkennettu erityisesti rahoituslaitosten alajakoa.

14.6.2012  Suomen kesä tilastoissa
Minne suomalaiset suuntaavat kesälomallaan? Mitkä kesätapahtumat keräävät eniten yleisöä? Tilastokeskus on koonnut yhteen tilastotietoja kesästä ja lomailusta.

13.6.2012  Tilastokeskus avainkumppaniksi Apps4Finland-kilpailuun
Tänään julistetussa Apps4Finland 2012 -kilpailussa haetaan parhaita ideoita ja sovelluksia, jotka hyödyntävät avointa dataa. Tilastokeskus myöntää tämän vuoden kilpailussa uuden erikoispalkinnon "Stats4Finland" parhaalle tilastotietoihin perustuvalle työlle.

13.6.2012  Ajankohtaista Suomi-tietoa taskukoossa
Tilastokeskuksen juuri ilmestynyt Suomi lukuina on taskukokoon tiivistetty tietopaketti Suomesta ja suomalaisista. Mukana on myös kansainvälistä vertailutietoa.

5.6.2012  Ulkomainen työvoima kadoksissa verottajalta
Säännösten ja valvonnan puutteet ulkomaisen työvoiman käytössä voivat pienentää Suomen veropohjaa 600–700 miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä johtuu suoranaisesti verottamatta jääneistä palkoista ja toisaalta välillisesti työntekijöiden alipalkkauksesta (Tieto&trendit 3/2012).

4.6.2012  Aluekatsaukset ilmestyneet
Mikä seutukunta sai viime vuonna suhteellisesti eniten muuttovoittoa? Entä missä kunnassa olivat kalleimmat asunnot? Tilastokeskuksen uudet Aluekatsaukset sisältävät vertailutietoa kuntien, seutukuntien ja maakuntien kehityksestä.

4.6.2012  Työttömyys ja väestön ikääntyminen heikentävät huoltosuhdetta
Väestöennusteen mukaan työikäisen väestön osuus pienenee kaikilla suuralueilla seuraavina vuosikymmeninä. Eläkeläisten määrä ja osuus väestöstä sen sijaan kasvaa nopeasti. (Hyvinvointikatsaus 2/2012)

1.6.2012  Tilastokeskukselle palvelupiste Kaisa-taloon
Tilastokeskus ja Helsingin yliopiston kirjasto allekirjoittavat 1.6.2012 sopimuksen kirjasto- ja tietopalveluyhteistyöstä. Tilastokeskus avaa syyskuussa palvelupisteen Helsingin yliopiston kirjaston uusissa tiloissa Kaisa-talossa.

30.5.2012  Tilastokeskus kehittää mikrosimulointia
Tilastokeskus kehittää parhaillaan uutta tulonsiirtojen ja verotuksen mikrosimulointimallia, jota voidaan hyödyntää entistä laajemmin muun muassa tutkimuksessa.

14.5.2012  Liikevaihto kasvussa kaikilla päätoimialoilla
Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa kaikilla päätoimialoilla. Rakennusalan yritysten liikevaihto lisääntyi nopeimmin, peräti 15,3 prosenttia.

10.5.2012  Äidit ennen ja nyt
Vuonna 1941 synnyttäneistä äideistä 24 prosenttia oli alle 25-vuotiaita. Viime vuonna lapsen saaneista äideistä näin nuoria oli enää 17 prosenttia.

4.5.2012  Tilastokeskuksen vuosikertomus on ilmestynyt
Vuosikertomuksesta löytyy tietoa mm. Tilastokeskuksen tilastotuotannosta, tuotteista ja palveluista.

27.4.2012  Vapputietoa
Olemme koonneet yhteen vapun viettoon ja perinteisiin liittyvää tietoa. >>>

26.4.2012  Avainlukuja kunnista
Kuntien avainluvut -sivusto kokoaa kaikista Suomen kunnista keskeiset avainluvut, mm. tietoa kunnan väestöstä, elinkeinorakenteesta ja työpaikoista. Tiedot on saatavilla vuoden 2012 aluejaon mukaisesti.

5.4.2012  Pääsiäisaiheisia tilastoja
Mikä on mämmin energiasisältö? Kuinka monta pääsiäiskorttia suomalaiset lähettävät? Olemme koonneet pääsiäisen aikaan liittyviä tietoja ja tilastoja.

4.4.2012  Suomi innovoi vielä EU:n kärjessä
Suomi kuuluu edelleen EU:ssa innovaatiotoiminnan kärkimaihin yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Saksan kanssa. Suomella on kuitenkin parantamisen varaa, etenkin toiminnan tuloksellisuudessa. (Tieto&trendit 2/2012)

3.4.2012  Tilastotreffit medialle
Miten arjen hintaindeksi ja virallinen kuluttajahintaindeksi eroavat toisistaan? Miltä asuntomarkkinat näyttävät tällä hetkellä? Tilastokeskus järjestää toimittajille tiistaina 17.4.2012 tilastotreffit, jossa esitellään ajankohtaista tietoa inflaatiosta ja asuntokaupan kehittymisestä.

27.3.2012  Kuluttajahintaindeksin käsikirja maksuttomana verkossa
Tilastokeskus on julkaissut verkossa uuden käsikirjan kuluttajahintaindeksistä. Käsikirja opastaa indeksin käytössä muun muassa laskuesimerkkien avulla.

22.3.2012  Suhdannetilanne vaisu vuoden 2011 lopulla
Toimialakatsausten mukaan teollisuuden suhdannenäkymät synkkenivät hieman viime vuoden lopulla. Kaupan ja muiden palvelualojen suhdannetilanne pysyi vakaana. Yleinen luottamus on edelleen vaisu, mutta vuodelle 2012 näkymät ovat hieman positiivisemmat.

15.3.2012  Väestö entistä koulutetumpaa - alueelliset erot suuria
Vuonna 2010 noin 3 miljoonaa henkilöä oli suorittanut perusasteen jälkeen tutkinnon. 40 vuodessa tutkinnon suorittaneiden määrä on kasvanut Suomessa yli kolminkertaiseksi. Väestön koulutustasossa on kuitenkin edelleen huomattavia alueellisia eroja.

14.3.2012  Koottua tietoa joukkoviestimistä
Suomessa ilmestyi vuonna 2010 yhteensä 194 sanomalehteä. Sanomalehtien osuus oli lähes 30 prosenttia joukkoviestinnän liikevaihdosta. Tuore Joukkoviestimet 2011 -julkaisu tarjoaa monipuolisen katsauksen Suomen joukkoviestintään.

12.3.2012  Koulutus pitää suuria ikäluokkia työelämässä
1940-luvun lopulla syntyneistä suurista ikäluokista oli vuoden 2010 lopussa työelämässä vajaa kolmannes. Korkeasti koulutetuilla työssäkäynti oli selvästi muita yleisempää. (Hyvinvointikatsaus 1/2012)

8.3.2012  Marjo Bruun Tilastokeskuksen pääjohtajaksi
Valtioneuvosto nimitti tänään 8.3.2012 agronomi Marjo Bruunin Tilastokeskuksen uudeksi pääjohtajaksi seitsemän vuoden määräajaksi. Nimitys tulee voimaan 1.5.2012.

7.3.2012  Findikaattori-palvelu nyt myös ruotsiksi ja englanniksi
Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian toteuttama Findikaattori-palvelu on nyt saatavana myös ruotsin- ja englanninkielisenä. Lisäksi palvelun käytettävyyttä on kehitetty ja siihen on lisätty sosiaalisen median toimintoja.

7.3.2012  Numeroita naisten maailmasta
Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty 8. maaliskuuta 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Naistenpäivän kunniaksi Tilastokeskus on koonnut naisten elämään liittyviä tilastotietoja eri maista.

1.3.2012  Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa?
Seinäjoella järjestetään 9.3.2012 seminaari, jossa tarkastellaan pohjalaismaakuntia tilastojen ja tutkimusten valossa.

27.2.2012  Kansantalouden tilinpidon tiedot julkaistaan 2.3.2011 klo 10
Tilastokeskus julkistaa kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot vuoden 2011 talouskehityksestä tiedotustilaisuudessa 2.3.2012 klo 10. Samalla julkistetaan myös tilastot julkisyhteisöjen alijäämästä ja velasta, neljännesvuositilinpidosta sekä veroista ja veroluonteisista maksuista.

20.2.2012  Seminaari sukupolvien välisistä suhteista
Tilastokeskus järjestää 12.3.2012 seminaarin, jossa tarkastellaan sukupolvien välisiä suhteita mm. väestömuutosten, asumisen, työelämän ja ajankäytön kannalta.

17.2.2012  Nettihaku tuottaa jo prosentin bkt:sta
Internethaku vaikuttaa kansantalouteen paljon enemmän kuin pelkästään verkkomainonnan ja hakukoneoperaattoreiden toiminnan rahavirroista voi päätellä. Haun vaikutusta talouteen on verrattu sähkön käytön leviämiseen. (Tieto&trendit 1/2012)

14.2.2012  Naiset ja miehet Suomessa 2011
Paljonko yrittäjistä on naisia? Millaisia eroja on naisten ja miesten työsuhteissa? Tuore taskukokoinen tietopaketti sisältää tilastoja naisten ja miesten asemasta yhteiskunnassa.

9.2.2012  Pentti Saikkonen ja Timo Teräsvirta palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla
Vuoden 2011 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty professori Pentti Saikkoselle ja professori Timo Teräsvirralle. Mitalit myönnetään tunnustuksena heidän kansainvälisesti arvostetusta tutkimustyöstään aikasarjaekonometrian alalla.

31.1.2012  Digitoituminen muuttaa kulttuurin tuotanto- ja kulutustapoja
Kulttuuriaineistoja tuotetaan ja kulutetaan entistä enemmän digitaalisessa muodossa. Cd-levyjen myynti on puoliintunut 2000-luvun alkuvuosista, kun taas digitaalisten äänitteiden myynti on moninkertaistunut. Tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen uuteen Kulttuuritilasto 2011 -kokoomajulkaisuun.

27.1.2012  Asuntojen hintatiedot avainlukuihin
Asuntojen hintojen kuukausitiedot löytyvät nyt myös Tilastokeskuksen etusivulta avainluvuista. Avainlukuina julkaistaan keskeisimpiä tilastotietoja.

27.1.2012  Nimitysuutisia Tilastokeskuksesta
Tilastokeskuksessa on nimitetty elinolot- ja henkilötilastot-yksiköiden johtajat, tietopalvelujohtaja sekä tietotekniikkajohtaja.

26.1.2012  Vaalikarttapalvelusta tietoa presidentinvaaleista
Tilastokeskuksen maksuttoman vaalikarttapalvelun avulla voidaan tarkastella muun muassa äänestysaktiivisuutta ja sen muutoksia edellisistä presidentinvaaleista, eniten ääniä saaneita ehdokkaita sekä ehdokkaiden ääniosuuksia eri aluetasoilla.

26.1.2012  Teollisuuden vienti kasvoi tammi-syyskuussa
Teollisuuden viennin arvo kasvoi vuoden 2011 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 7,0 prosenttia edellisvuodesta. Yli 20 prosentin kasvuun yllettiin Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakunnissa

25.1.2012  Tilastokeskus helpottaa tilastotiedon jatkokäyttöä
Tilastokeskus on vahvistanut uudet julkaistujen tilastotietojen jatkokäyttöehdot. Niissä Tilastokeskus myöntää tilastokeskus.fi-palvelussa sekä siihen liittyvissä maksuttomissa tilastotietokannoissa julkaistuille tiedoille maailmanlaajuisen jatkokäyttöoikeuden.

11.1.2012  Tutustu vuoden 2012 tilastotarjontaan
Tilastokeskus julkaisee tilastojen perustiedot maksutta verkkosivuillaan. Tilastojen julkistamiskalenterista löytyvät kaikkien vuoden 2012 tilastojulkistusten ilmestymisajat.

9.1.2012  Tilastokeskus tutkii kotitalouksien kulutusta
Tammikuun alussa käynnistyy Tilastokeskuksen Kulutustutkimus 2012, joka on laaja kotitalouksien kulutusta ja elinkustannuksia selvittävä tutkimus. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee puhelimitse 8 000 kotitaloutta, jotka edustavat kaikkia suomalaisia kotitalouksia.

_____________

 

Päivitetty 27.12.2012