Dataskyddsbeskrivning 23.5.2018: Chatt-kundtjänstens register

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 Statistikcentralen
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Maija Lauren, tfn 029 551 3455,
info@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Statistikcentralens chatt-kundtjänst

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Chatt-kundtjänsten är en interaktiv diskussionskanal på nätet. Chattjänsten har grundats för att göra det lättare att hitta Statistikcentralens data med hjälp av en personlig elektronisk kundtjänst.

Diskussionerna sparas och förvaras under en viss tid, vilket gör att man tryggar kundens och kundtjänstpersonalens möjligheter att vid behov efteråt kontrollera kvaliteten på de anvisningar som getts. Inspelningarna kan användas i utbildning som strävar till att förbättra kundservicen och i utvecklingen av serviceverksamheten.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Chatt-kundtjänstens register innehåller Statistikcentralens kunder som besökt chattjänsten samt Statistikcentralens kundrådgivare som betjänat dessa kunder i chattjänsten.

Besökare som deltar i en chatt kan skicka sina meddelanden anonymt, det krävs ingen registrering. Chattjänsten samlar följande uppgifter om diskussionerna:

 • diskussionens innehåll
 • antal
 • längd
 • antal meddelanden i diskussionen
 • tidpunkt

Chattjänsten samlar följande uppgifter om deltagarna:

 • källsida
 • ip-adress
 • operatör
 • land
 • stad
 • webbläsare
 • operativsystem
 • nuvarande sida

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter översänds i regel inte till länder utanför EU eller EES, men personuppgifter som behandlas i tjänsten kan hanteras utanför länder inom EU/EES vid eventuella ICT-stöduppgifter. Elisa ser till att det i landet där personuppgifter behandlas garanteras adekvat dataskyddsnivå enligt europeiska kommissionens beslut, eller alternativt att det vid överföringen tillämpas ändamålsenliga lagliga skyddsåtgärder, t.ex. ett dataöverföringsavtal enligt EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter utanför EES. Som uppgifter som ska överföras har man definierat de uppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra tjänsten.

6. Källor som i regel används för registret

Uppgifter om kunden, kontaktpersonen och innehållet i diskussionen, som kunden själv lämnat och som uppkommer i chattkontakten.

7. Principer för skydd av registret

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. De kundrådgivare som använder chattsystemet har personliga användaridentifikationer och lösenord

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Uppgifterna som beskrivs i punkt 4 sparas på en Google-server inom EU-området. Uppgifterna förvaras i 35 dygn.