Paikkatiedot Suomen tilastotuotannossa, GSFI 

Paikkatiedot Suomen tilastotuotannossa (The GSGF in Finland—Integration of geospatial and statistical information in Finland, GSFI) on EU:n rahoittama projekti. 

GSFI​-projektin taustalla on visio, jossa toteutuisivat seuraavat asiat:​ 

  • Tilastotieto on tarjolla paikkatietona.​ 
  • Paikkatiedot ovat kansallisesti ja kansainvälisesti yhteentoimivia.​ 
  • Sijaintitiedon tuotantoratkaisut tehostavat tietotuotantoa​. 

Työn runkona toimivat tilastollisen paikkatiedon viitekehys  GSGF ja sen Euroopan toimintaympäristöön sovitettu GSGF Europe​

Projektissa ovat mukana Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkoston kanssa. Projekti alkoi helmikuussa 2023 ja se on kaksivuotinen. 

Projektin tavoitteet ja tuotokset 

Projektin tavoitteena on saada yhteinen ymmärrys tilastojen ja paikkatiedon integroinnin tilasta ja kehittämisen tavoitteista Suomessa. Tämä tarkoittaa GSGF:n ja GSGF Europen tulkitsemista Suomen toimintaympäristöön. Tuotoksena syntyy GSGF Suomi -raportti (mukaan lukien yhteinen sanasto).

Projektissa toteutetaan tapaustutkimuksena GSGF:n soveltaminen Tilastokeskuksen Yritystietojärjestelmässä. Tapaustutkimuksessa otetaan käyttöön myös kansallinen tiedon laatukehikko. Aluejakojen yhtenäistämiseksi projektissa myös laaditaan ehdotus uudesta kansallisesta pienaluejaon mallista, jonka mukaan luodaan pilottiversio. 

Tärkeänä tavoitteena on myös, että kaikilla sidosryhmillä on yhteinen tilannekuva ja suunta​. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan nykytilan analyysi​ä ja tavoitetila-arkkitehtuuri​a. Näiden lisäksi on määriteltävä kehittämistarpeet sekä tunnistettava ja kuvattava GSGF-mallin hyödyt. 

Tarkoitus on myös, että työn tuotoksia hyödynnetään ja kehittäminen jatkuu projektin jälkeen. Verkostoyhteistyö​ on tässä keskeisessä asemassa, erityisesti Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto. Projektin tuotoksia ja oppimiskokemuksia on myös tarkoitus jakaa niin kansallisesti, Pohjoismaissa kuin laajemmin​. 

Lisätietoja: 

Tilastokeskus, projektipäällikkö Mervi Haakana, etunimi.sukunimi@stat.fi 

Tilastokeskus, tuoteomistaja Rina Tammisto, etunimi.sukunimi@stat.fi 

Suomen ympäristökeskus, yhteyshenkilö Ville Helminen, etunimi.sukunimi@syke.fi 

Maanmittauslaitos, yhteyshenkilö Panu Muhli, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi