Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Px-kodlista för byggnadsklassificering (2018)

 •  
  • Px-koderna används för presentation av statistiska uppgifter i tabellform. De bygger i allmänhet på standardklassificeringar. Koderna har kompletterats med enhetliga summaklasser och okända klasser samt med egna summaklasser eller kombinationsklasser som statistikgrenarna använder i sina tabeller.

Klasser (159)


 • 0110 0110 Egnahemshus ...
 • 0111 0111 Parhus ...
 • 0112 0112 Radhus ...
 • 012 012 Flervåningshus ...
  • 0120 0120 Låghus ...
  • 0121 0121 Flervåningsbostadshus ...
   • 013_014 013, 014 Kollektivbostadsbyggnader och bostadsbyggnader för speciella grupper ...
 • 013 013 Kollektivbostadsbyggnader ...
  • 0130 0130 Kollektivbostadsbyggnader ...
 • 014 014 Bostadsbyggnader för speciella grupper ...
  • 0140 0140 Bostadsbyggnader för speciella grupper ...
   • 02T19 02-19 Övriga byggnader utom bostadsbyggnader ...
 • 02 02 Fritidsbostadshus ...
  • 021 021 Fritidsbostadshus ...
   • 0210 0210 Fritidsbostadshus som passar för användning året runt ...
   • 0211 0211 Fritidsbostadshus som passar för användning en del av året ...
    • 03T05 03-05 Affärs- och kontorsbyggnader ...
 • 03 03 Affärsbyggnader ...
  • 031 031 Butiksbyggnader ...
   • 0310 0310 Butikshallar för parti- och detaljhandel ...
   • 0311 0311 Handelscentra, affärs- och varuhus ...
   • 0319 0319 Övriga butiksbyggnader ...
  • 032 032 Byggnader för inkvarteringsanläggningar ...
   • 0320 0320 Hotell ...
   • 0321 0321 Motell, vandrarhem och motsvarande byggnader för inkvarteringsanläggningar ...
   • 0322 0322 Semester-, vilo- och rekreationshem ...
   • 0329 0329 Övriga byggnader för inkvarteringsanläggningar ...
  • 033 033 Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader ...
   • 0330 0330 Restaurangbyggnader och motsvarande affärsbyggnader ...
 • 04 04 Kontorsbyggnader ...
  • 040 040 Kontorsbyggnader ...
   • 0400 Kontorsbyggnader ...
 • 05 05 Trafikbyggnader ...
  • 051 051 Byggnader för trafik- och transportbranschen ...
   • 0510 0510 Stationsbyggnader och terminaler ...
   • 0511 0511 Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik ...
   • 0512 0512 Servicebyggnader för fordon i yrkestrafik ...
   • 0513 0513 Parkeringshus och -hallar ...
   • 0514 0514 Parkeringstak för fortskaffningsmedel ...
  • 052 052 Byggnader för informations- och kommunikationsteknik ...
   • 0520 0520 Datacentraler och serverhallar ...
   • 0521 0521 Telekommunikationsbyggnader ...
  • 059 059 Övriga trafikbyggnader ...
   • 0590 0590 Övriga trafikbyggnader ...
    • 06T08_13 06-08, 13 Offentliga servicebyggnader ...
 • 06 06 Vårdbyggnader ...
  • 061 061 Hälsovårdsbyggnader ...
   • 0610 0610 Centraler för hälsa och välbefinnande ...
   • 0611 0611 Centralsjukhus ...
   • 0612 0612 Specialsjukhus och laboratoriebyggnader ...
   • 0613 0613 Övriga sjukhus ...
   • 0614 0614 Rehabiliteringsinrättningar ...
   • 0615 0615 Byggnader för djurvård ...
   • 0619 0619 Övriga hälsovårdsbyggnader ...
  • 062 062 Byggnader för socialtjänster ...
   • 0620 0620 Byggnader för sluten vård ...
   • 0621 0621 Byggnader för öppen vård ...
  • 063 063 Fängelsebyggnader ...
   • 0630 0630 Fängelsebyggnader ...
 • 07 07 Byggnader för samlingslokaler ...
  • 071 071 Kulturbyggnader ...
   • 0710 0710 Teatrar, musik- och kongresshus ...
   • 0711 0711 Biografer ...
   • 0712 0712 Bibliotek och arkiv ...
   • 0713 0713 Museer och konstgallerier ...
   • 0714 0714 Utställnings- och mässhallar ...
  • 072 072 Förenings- och klubblokalsbyggnader ...
   • 0720 0720 Förenings- och klubblokalsbyggnader ...
  • 073 073 Byggnader för religiösa samfund ...
   • 0730 0730 Byggnader för religionsutövning ...
   • 0731 0731 Församlingshus ...
   • 0739 0739 Övriga byggnader för religiösa samfund ...
  • 074 074 Idrotts- och motionsbyggnader ...
   • 0740 0740 Ishallar ...
   • 0741 0741 Simhallar ...
   • 0742 0742 Allaktivitetshallar ...
   • 0743 0743 Idrotts- och bollhallar ...
   • 0744 0744 Stadion- och läktarbyggnader ...
   • 0749 0749 Övriga idrotts- och motionsbyggnader ...
  • 079 079 Övriga byggnader för samlingslokaler ...
   • 0790 0790 Övriga byggnader för samlingslokaler ...
 • 08 08 Undervisningsbyggnader ...
  • 081 081 Byggnader för småbarnspedagogik ...
   • 0810 0810 Daghem ...
  • 082 082 Byggnader för allmänbildande läroanstalter ...
   • 0820 0820 Byggnader för allmänbildande läroanstalter ...
  • 083 083 Byggnader för yrkesläroanstalter ...
   • 0830 0830 Byggnader för yrkesläroanstalter ...
  • 084 084 Högskole- och forskningsanstaltsbyggnader ...
   • 0840 0840 Högskolebyggnader ...
   • 0841 0841 Forskningsanstaltsbyggnader ...
  • 089 089 Övriga undervisningsbyggnader ...
   • 0890 0890 Undervisningsbyggnader inom det fria bildningsarbetet ...
   • 0891 0891 Organisationers, förbunds, arbetsgivares och motsvarande undervisningsbyggnader ...
    • 09T12 09-12 Industri- och lagerbyggnader ...
 • 09 09 Byggnader inom industrin och gruvindustrin ...
  • 091 091 Produktionsbyggnader inom industrin ...
   • 0910 0910 Allmänna industrihallar ...
   • 0911 0911 Fabriksbyggnader inom den tunga industrin ...
   • 0919 0919 Övriga produktionsbyggnader inom industrin ...
  • 092 092 Industri- och småindustrihus ...
   • 0920 0920 Industri- och småindustrihus ...
  • 093 093 Byggnader inom gruvindustrin ...
   • 0930 0930 Byggnader för hantering av metallmalm ...
   • 0939 0939 Övriga byggnader inom gruvindustrin ...
 • 10 10 Byggnader för energiförsörjning ...
  • 101 101 Byggnader för energiproduktion ...
   • 1010 1010 Byggnader för produktion av elenergi ...
   • 1011 1011 Byggnader för produktion av värme- och kylenergi ...
  • 109 109 Övriga byggnader för energiförsörjning ...
   • 1090 1090 Byggnader för energiöverföring ...
   • 1091 1091 Byggnader för lagring av energi ...
 • 11 11 Byggnader för samhällsteknik ...
  • 111 111 Byggnader för vattenförsörjning ...
   • 1110 1110 Byggnader för vattentäkt, vattenrening och vattendistribution ...
  • 112 112 Byggnader för avfallshantering ...
   • 1120 1120 Byggnader för insamling, hantering och deponering av avfall ...
  • 113 113 Byggnader för materialåtervinning ...
   • 1130 1130 Byggnader för materialåtervinning ...
 • 12 12 Lagerbyggnader ...
  • 121 121 Lagerbyggnader ...
   • 1210 1210 Ouppvärmda lager ...
   • 1211 1211 Varma lager ...
   • 1212 1212 Kyl- och fryslager ...
   • 1213 1213 Övriga lager vars förhållanden är reglerade ...
   • 1214 1214 Logistikcentraler och andra mångsidiga lagerbyggnader ...
   • 1215 1215 Lagertak ...
 • 13 13 Byggnader för räddningsväsendet ...
  • 131 131 Byggnader för räddningsväsendet ...
   • 1310 1310 Brandstationer ...
   • 1311 1311 Skyddsrum ...
   • 1319 1319 Övriga byggnader för räddningsväsendet ...
 • 14 14 Lantbruksbyggnader och djurstall ...
  • 141 141 Husdjursbyggnader ...
   • 1410 1410 Byggnader för mjölkboskap ...
   • 1411 1411 Byggnader för köttboskap ...
   • 1412 1412 Svinhus ...
   • 1413 1413 Fårhus och getstall ...
   • 1414 1414 Häststall ...
   • 1415 1415 Byggnader för fjäderfä ...
   • 1416 1416 Byggnader för pälsdjur ...
   • 1419 1419 Övriga djurstall ...
  • 149 149 Övriga lantbruksbyggnader ...
   • 1490 1490 Växthus ...
   • 1491 1491 Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål ...
   • 1492 1492 Lagerbyggnader för lantbruket ...
   • 1493 1493 Gödselstäder ...
   • 1499 1499 Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske ...
 • 19 19 Övriga byggnader ...
  • 191 191 Övriga byggnader ...
   • 1910 1910 Bastubyggnader ...
   • 1911 1911 Ekonomibyggnader ...
   • 1912 1912 Hyddor och kojor ...
   • 1919 1919 Byggnader som inte klassificerats någon annanstans ...
 • X Okänd ...