Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens underskott 2,7 procent och skuld 72,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021

meddelande | Offentliga samfundens underskott och skuld 2021

Ändring

En exceptionell revidering i offentliggörandena för statistikåren 2000–2021 när det gäller den offentliga sektorns underskott och skuld -statistik. Orsaken är en metodändring i behandlingen av ARA-lån som höjde nivån på statsförvaltningens och lokalförvaltningens långfristiga lån betydligt för hela tidsserien, både på skuld- och tillgångssidan.
Läs mer om ändringen

Enligt reviderade uppgifter som Statistikcentralen rapporterat till Eurostat var de offentliga samfundens underskott 2,7 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021. Underskottet understeg åter referensvärdet i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal, som är tre procent i förhållande till bruttonationalprodukten. De offentliga samfundens EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, var 72,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten i slutet av år 2021. Även om skuldens BNP-förhållande var 2,4 procentenheter mindre än året innan, översteg det fortfarande klart referensvärdet på 60 procent. En metodändring i behandlingen av ARA-räntestödslån ökade skuldens BNP-förhållande med 5,9 procentenheter för 2021 års del.

EDP-tabeller, oktober 2022 rapportering (på engelska) (pdf). 

Huvudpunkter

  • De offentliga samfundens underskott var 6,8 miljarder euro och 2,7 % i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021.
  • De offentliga samfundens skuld var 181,9 miljarder euro och 72,4 % i förhållande till bruttonationalprodukten år 2021.

Ändring

En exceptionell revidering i offentliggörandena för statistikåren 2000–2021 när det gäller den offentliga sektorns underskott och skuld -statistik. Orsaken är en metodändring i behandlingen av ARA-lån som höjde nivån på statsförvaltningens och lokalförvaltningens långfristiga lån betydligt för hela tidsserien, både på skuld- och tillgångssidan.
Läs mer om ändringen

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
21.10.2022

De offentliga samfundens EDP-underskott 2011–2021

21.10.2022

De offentliga samfundens EDP-skuld 2011–2021

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
21.10.2022

Revidering av de offentliga samfundens EDP-underskott och EDP-skuld, miljoner euro

21.10.2022

Revidering av de offentliga samfundens EDP-underskott och EDP-skuld, i förhållande till BNP, %

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Lotta Sjöblom
överaktuarie
029 551 3342
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef