Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Konsumenternas förtroende var i juni det svagaste någonsin

meddelande | Konsumenternas förtroende 2022, juni

Nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator var -14,3 i juni 2022 då det i maj var -11,6 och i april -11,7. Konsumenternas förtroende var i juni det lägsta i hela mätningshistorien 1995–2022. I juni i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 4,6. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–15 juni av 990 personer bosatta i Finland.

Viktiga punkter

 • Synen på ekonomin försvagades i juni jämfört med föregående månad och särskilt jämfört med året innan.
 • Förväntningarna på den egna och Finlands ekonomi om ett år var mycket pessimistiska, när det gäller den egna ekonomin de dystraste någonsin sedan år 1995. Också synen på den egna ekonomin i nuläget var mycket svag.
 • I juni hade man mycket få planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror. Man ansåg nu att tiden var den mest ofördelaktiga någonsin för att göra inköp.
 • Synen och förväntningarna på inflationen steg ytterligare. Inflationsförväntningarna om ett år var i juni högre än någonsin tidigare i mätningshistorien.
 • Den egna penningsituationen var fortfarande god i juni och bedömningen av risken för arbetslöshet eller permittering var rätt så ljus. Det fanns fortfarande planer på att köpa och reparera bostaden.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats.

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Statistikens material

I april erhölls svar från 990 personer. Av svaren 74 % kom från webblanketten (av urvalet 34 %). Bortfallet av svar var 54,8 %. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (personer som dött, som bor i anstalt eller som flyttat utomlands o.dyl.) ingår här också i bortfallet.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kod
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kod
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Socioekonomisk ställning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pertti Kangassalo
överaktuarie
029 551 3598
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef