Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Konsumenternas förtroende fortsatt dystert i oktober

meddelande | Konsumenternas förtroende 2022, oktober

Nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator var -17,6 i oktober 2022, då det i september var -18,3 och i augusti -14,9. Siffrorna för september–oktober är de svagaste i mätningshistorien 1995–2022. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 2,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är -2,0. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 oktober av 1 011 personer bosatta i Finland.

Viktiga punkter

 • Konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi om ett år var de dystraste någonsin. Också förväntningarna på den egna ekonomin var mycket svaga, likaså synen på den egna ekonomin vid tidpunkten för enkäten.
 • Förväntningarna på den egna ekonomin förbättrades dock jämfört med föregående månad, medan uppskattningen av nuläget sjönk. Jämfört med året innan var de ekonomiska utsikterna nu på en klart dystrare nivå.
 • Konsumenterna hade rekordfå planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var den sämsta någonsin för att göra inköp. Också planerna på att köpa bostad låg under den genomsnittliga nivån.
 • Uppskattningarna om inflationen vid tidpunkten för enkäten och om ett år var de högsta i mätningshistorien.
 • Konsumenterna ansåg att den egna penningsituationen fortfarande var god. Dessutom upplevde man att risken för att själv råka ut för arbetslöshet minskat, även om bilden av den allmänna arbetslösheten blev något dystrare.

Statistikens material

I oktober 2022 deltog 1 011 personer i undersökningen om konsumenternas förtroende. Svarsfrekvensen var 46,3 procent. Undersökningen genomförs med webblankett och genom telefonintervjuer. I oktober kom 75 procent av svaren via webblanketten (av urvalet var andelen 35 %). I undersökningen finns färdiga svarsalternativ (en kvalitativ undersökning).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) undersökningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kod
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kod
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Socioekonomisk ställning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pertti Kangassalo
överaktuarie
029 551 3598
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef