Ämnen
Transport och turismKultur, massmedier och tidsanvändningFöretag

De ryska turisterna var den största gruppen av utländska turister i september 2022

meddelande | Inkvarteringsstatistik 2022, september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter om september 2022 ökade antalet övernattningar av turister med 15 procent i hela landet och med 72 procent i Nyland jämfört med året innan. För finländska turister bokfördes 1,45 miljoner övernattningsdygn och för utländska turister 0,40 miljoner övernattningsdygn. Antalet övernattningar av utländska turister var nästan dubbelt så stort som året innan. Den största turistgruppen var de ryska turisterna med omkring 50 000 övernattningar.

Huvudpunkter

 • Övernattningarna av finländska turister var 4 % fler än året innan och 11 % fler än i september 2019 före coronapandemin.
 • De utländska turisternas övernattningar minskade med omkring en fjärdedel och de asiatiska turisternas med över 60 % jämfört med september 2019. 
 • De största turistgrupperna kom från Ryssland, Sverige och Tyskland. De ryska turisternas övernattningar var 17 % fler än i september 2019.
 • Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 57 %. Jämfört med året innan ökade kapacitetsutnyttjandet med 11 procentenheter.
 • Genomsnittspriset på ett hotellrum var 114 euro och året innan var det 100 euro. De dyraste hotellrummen fanns i Birkaland (126 euro) och i Nyland (125 euro).

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Anläggningstyp
 • Kommun
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Anläggningstyp
 • Öppethållningsperiod
 • Landskap
 • Storleksklass
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ossi Nurmi
överaktuarie
029 551 2984
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef