Ämnen
Transport och turismKultur, massmedier och tidsanvändningFöretag

Utländska turisters övernattningar en tredjedel fler än året innan i november 2022

meddelande | Inkvarteringsstatistik 2022, november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade antalet övernattningar av turister i inkvarteringsanläggningar med 7 procent i november 2022 jämfört med året innan. I november 2022 bokfördes 1,12 miljoner övernattningsdygn för inhemska turister, vilket är på samma nivå som i november 2021. För utländska turister bokfördes 0,37 miljoner övernattningsdygn, vilket är en femtedel färre än i november 2019, men nästan en tredjedel fler än 2021.

Huvudpunkter

 • Antalet övernattningar av utländska turister var störst i Nyland och Lappland. I Nyland var antalet utländska övernattningar en fjärdedel större och i Lappland hälften större än året innan.
 • Flest utländska turister kom det från Tyskland, Storbritannien och Sverige.
 • Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 52 %. Jämfört med november 2021 ökade kapacitetsutnyttjandet med 3 procentenheter.
 • Genomsnittspriset på ett hotellrum var 120 euro och året innan var det 107 euro. De dyraste hotellrummen fanns i Lappland, 153 euro.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Anläggningstyp
 • Kommun
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Anläggningstyp
 • Öppethållningsperiod
 • Landskap
 • Storleksklass
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pukkila
överaktuarie
029 551 3478
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef