Ämnen
Priser och konsumtion

Producentpriserna för industrin steg i november 2022 med 18,8 procent från året innan

meddelande | Producentprisindex 2022, november

Korrigering

Tidsserier i producentprisindexen har korrigerats 23.12.2022. Korrigeringen avser några produktkategorier och totalindex för producentprisindex för industrin och exportprisindex från 01/2022-10/2022, samt totalindex för basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter från 01/2021-10/2022. Uppgifterna i importprisindex och basprisindex för hemmamarknadsvaror är oförändrade.
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 18,8 procent från november 2021 till november 2022. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 19,9 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 17,6 procent.

Huvudpunkter

 • Producentpriserna för industrin steg med i genomsnitt 18,8 % från november 2021 till november 2022.
 • Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades särskilt av att oljeprodukter, el samt papper och pappersprodukter blev dyrare jämfört med november året innan.
 • Exportprisindexet steg med 17,4 % och importprisindexet med 18,5 % på årsnivå.
 • Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 17,3 %. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 17,7 %.

Produktgrupper som påverkade prisökningen

Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades särskilt av att oljeprodukter, el samt papper och pappersprodukter blev dyrare jämfört med november året innan. 

Exportprisindexet steg med 17,4 procent och importprisindexet med 18,5 procent på årsnivå.

Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 17,3 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 17,7 procent.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
23.12.2022

Producentprisindex för industrin 2015=100, 2022M11, Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)

23.12.2022

Exportprisindex 2015=100, 2022M11, Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)

23.12.2022

Importprisindex 2015=100, 2022M11, Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)

23.12.2022

Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100, 2022M11, Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)

23.12.2022

Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter 2015=100, 2022M11, Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG)
 • Indexserien
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Indexserien
 • Näringsgren (NACE, MIG)
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Indexserien
 • Näringsgren (NACE, MIG)
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren (ISIC, SITC)
 • Indexserien
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna-Riikka Pitkänen
överaktuarie
029 551 3466
Ansvarig avdelningschef