Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Konsumenternas förtroende fortfarande mycket lågt i februari 2023

meddelande | Konsumenternas förtroende 2023, februari

Enligt Statistikcentralen var nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator i februari -11,9, då det i januari var -12,7 och i december -18,5. I februari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 0,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är -2,1. Uppgifterna framgår av undersökningen om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–16 februari av 1 008 personer bosatta i Finland.

Viktiga punkter

 • Synen på ekonomin förbättrades en aning i februari jämfört med januari. Jämfört med året innan var utsikterna fortfarande klart sämre.
 • Synen på den egna ekonomin i nuläget och förväntningarna på den egna ekonomin och särskilt på Finlands ekonomi om ett år var fortfarande mycket svaga.
 • Planerna på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror var nästan oförändrade och mycket få. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket dålig för anskaffningar. Planerna på att köpa bil och bostad var färre än normalt.
 • Uppskattningen av inflationen vid tidpunkten för enkäten nådde åter sin rekordnivå. Förväntningarna på inflationen om ett år var nästan oförändrade på en lägre nivå.
 • Den egna penningsituationen upplevdes igen vara god och risken för arbetslöshet upplevdes vara på vanlig nivå.

Statistikens material

Undersökningen om konsumenternas förtroende genomförs med webblankett och genom telefonintervjuer. I undersökningen finns färdiga svarsalternativ (en kvalitativ undersökning). I februari 2023 deltog 1 008 personer i undersökningen och svarsfrekvensen var 46,4 procent. Av svaren kom 81 procent via webblanketten (av urvalet var andelen 38 %).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) undersökningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Kön
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Ålder
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Utbildningsnivå
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Socioekonomisk ställning
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Område
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Pertti Kangassalo
    överaktuarie
    029 551 3598
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef