Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Konsumenternas förtroende mycket svagt – en långsam uppgång fortsatte i mars 2023

meddelande | Konsumenternas förtroende 2023, mars

Enligt Statistikcentralen var nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator i mars -10,8, då det i februari var -11,9 och i januari -12,7. Ett år tidigare i mars fick förtroendeindikatorn värdet -10,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är -2,2. Uppgifterna framgår av undersökningen om konsumenternas förtroende som 1 026 personer bosatta i Finland besvarade den 1–16 mars.

Viktiga punkter

 • I mars förbättrades förväntningarna något på Finlands ekonomi om ett år jämfört med föregående månad, men var fortfarande ganska dystra. Synen på nuläget och förväntningarna på den egna ekonomin försvagades en aning och var på en mycket låg nivå.
 • Jämfört med året innan var synen på den egna ekonomin i nuläget klart svagare, medan förväntningarna på den var oförändrade. Förväntningarna på Finlands ekonomi var på en starkare nivå än ett år tidigare.
 • Planerna på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror ökade något, men var ändå mycket få. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket dålig för att göra inköp. Planerna på att köpa bil och bostad var klart färre än vanligt.
 • Uppskattningen av inflationen vid tidpunkten för enkäten sjönk från rekordsiffran föregående månad. Förväntningarna på inflationen om ett år var nästan oförändrade på en lägre nivå.
 • Den egna penningsituationen och möjligheterna att spara bedömdes vara rätt så goda. Risken för arbetslöshet upplevdes vara på vanlig nivå.

Statistikens material

Undersökningen om konsumenternas förtroende genomförs med webblankett och genom telefonintervjuer. I undersökningen finns färdiga svarsalternativ (en kvalitativ undersökning). I mars 2023 deltog 1 026 personer i undersökningen och svarsfrekvensen var 47,0 procent. Av svaren kom 76 procent via webblanketten (av urvalet var andelen 35 %).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) undersökningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Kön
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Ålder
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Utbildningsnivå
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Socioekonomisk ställning
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Område
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:

   Kommande publikationer

   Bakgrundsuppgifter

   Dokumentation
   Instruktion för hänvisning

   Statistikexperter

   Förfrågningar i första hand
   Pertti Kangassalo
   överaktuarie
   029 551 3598
   Övriga experter
   Ansvarig avdelningschef