Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Priserna på produktionsinsatser inom jordbruket fortsatte att stiga under sista kvartalet 2022

meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 23 procent under sista kvartalet 2022. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna inom jordbruket kostade 28 procent mer och investeringarna 10 procent mer än året innan. Den största effekten hade höjningen av priset på både energi och gödningsmedel med 46 procent och djurfoder med 35 procent.

Viktiga punkter

  • Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket steg med 23 % under sista kvartalet 2022 jämfört med året innan.
  • Priserna på gödningsmedel steg med 46 % under sista kvartalet 2022 jämfört med året innan.
  • Energipriset steg med 46 % under sista kvartalet 2022 jämfört med året innan.
  • Priserna på djurfoder steg med 35 % under sista kvartalet 2022 jämfört med året innan.
  • Priserna på investeringar inom jordbruket steg med 10 % under sista kvartalet 2022 jämfört med året innan.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
06.02.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100) 2015M01-2022M12

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
06.02.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, 2022Q4

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Ansvarig avdelningschef