Ämnen
Transport och turismKultur, massmedier och tidsanvändningFöretag

De utländska övernattningarna i Lappland ökade med en femtedel i december 2022

meddelande | Inkvarteringsstatistik 2022, december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade antalet övernattningar av turister med 12 procent i december 2022 jämfört med året innan. För inhemska turister bokfördes 1,07 miljoner övernattningsdygn, vilket är 5 procent fler än i december 2021. För utländska turister bokfördes 0,73 miljoner övernattningsdygn, vilket är nästan en fjärdedel fler än i december 2021.

Huvudpunkter

 • I Lappland uppgick övernattningarna till totalt 0,55 miljoner, av vilka 80 % var övernattningar av utländska turister.
 • I Lappland nåddes ett nytt månadsrekord när det gäller utländska övernattningar. Föregående rekord från december 2019 överskreds med 8 %.
 • Sett till hela landet var turisterna från Storbritannien, Frankrike och Tyskland de största grupperna. Britternas andel av alla utländska övernattningar var nästan en tredjedel.
 • Hotellen i Rovaniemi var nästan fullbokade. I hela landet var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 47 %.
 • I Rovaniemi var genomsnittspriset på hotellrum 301 euro. I hela landet kostade hotellrummen i genomsnitt 134 euro.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Anläggningstyp
 • Kommun
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Anläggningstyp
 • Öppethållningsperiod
 • Landskap
 • Storleksklass
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pukkila
överaktuarie
029 551 3478
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef