Ämnen
Befolkning och samhälle

Antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med nästan 38 000

meddelande | Befolkningsstruktur 2022

Enligt Statistikcentralen var Finlands officiella folkmängd 5 563 970 i slutet av år 2022. Folkmängden ökade med 15 729 personer under år 2022. Antalet personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade med 22 221 personer, medan antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med 37 950 personer, vilket är den största ökningen på minst 40 år. Statistiken omfattar inte ukrainare som fått uppehållstillstånd enligt direktivet om tillfälligt skydd.

Huvudpunkter

 • Nästan en halv miljon personer i Finland har ett främmande språk som modersmål.
 • Var fjärde invånare i Vanda har ett främmande språk som modersmål.
 • Under år 2022 ökade folkmängden i 75 kommuner och minskade i 234 kommuner.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Ålder
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Kön
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Ålder
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Ålder
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Kön
  • Medborgarskap
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Medborgarskap
  • Kön
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Andra medborgarskap
  • Ålder
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Kön
  • Språk
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Språk
  • Kön
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Ålder
  • Födelseland
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Födelseland
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Härkomst
  • Kön
  • Språk
  • Bakgrundsland
  • Ålder
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Härkomst
  • Ålder
  • Kön
  • Bakgrundsland
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Härkomst
  • Bakgrundsland
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Bakgrundsland
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Religiöst samfund
  • Kön
  • Ålder
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Civilstånd
  • Ålder
  • Kön
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Civilstånd
  • Språk
  • Kön
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Ålder
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Ålder
  • Kön
  • Område
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Markus Rapo
  överaktuarie
  029 551 3238
  Ansvarig avdelningschef