Ämnen
Företag

Antalet företag 562 000 år 2021

meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021

Ändring

Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen var omkring 562 000 företag verksamma i Finland år 2021. Ungefär hälften av företagen, omkring 287 000, verkade inom servicenäringarna (TOL H–S). Näst flest företag hade näringsgrenarna inom primärproduktionen (TOL A), ungefär 131 000. Inom handeln (TOL G) var antalet företag omkring 56 000, inom byggverksamhet (TOL F) omkring 55 000 och inom industrin (TOL B–E) omkring 33 000.

Huvudpunkter

 • Omkring 562 000 företag var verksamma i Finland år 2021.
 • Ungefär hälften av företagen verkade inom servicenäringarna (TOL H–S).

Populationen av statistiska enheter har föräntrats

Från och med år 2021 har uppgifterna i statistiken producerats för första gången enligt EU:s nya förordning om företagsstatistik. I och med ändringen i förordningen har nummer av de statistiska enheterna ökat nästan 50 %. Inverkan av ändringen beskrivs i översikten (på finska). ⁠

Ändring

Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
 • Storleksklass efter omsättning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren (TOL 2008)
 • Företagets storleksklass enligt EU-definition
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
 • Storleksklass efter antal anställda
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Företagets storleksklass enligt EU-definition
 • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass efter antal anställda
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
 • Storleksklass efter omsättning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Juridisk form
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
 • Sektorklass
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av ägare
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Tillhör koncernföretag
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef