Ämnen
Priser och konsumtionEnergi

Inflationen 1,9 procent i april 2024

meddelande | Konsumentprisindex 2024, april

Korrigering

Korrigeringen i prisindexet för el i offentliggörandet av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet i augusti 2023
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1,9 procent i april. I mars var inflationen 2,2 procent. Att inflationen minskade från mars till april beror framför allt på att genomsnittlig ränta på bostadslån och konsumtionskrediter steg mindre.

Viktiga punkter

 • I april steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre genomsnittlig ränta på bostadslån, högre ränta på konsumtionskrediter och dyrare utrikes paketresor utanför EU.
 • Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att el, barndagvård och aktielägenheter blev billigare.
 • Månadsförändringen av konsumentpriserna var 0,0 %.
 • Konsumentprisindexets underliggande inflation var 3,3 %. Den underliggande inflationen omfattar inte förändringar i livsmedels- och energipriserna, eftersom de innehåller mer kortvariga prisvariationer än andra priser.
 • Elprisindexet korrigerades neråt i september 2023 i fråga om uppgifterna för augusti 2023. Korrigeringen påverkar inte användningen av konsumentprisindexet. Vid indexrevideringar används alltid officiella publicerade siffror.

Inflationen i euroområdet var 2,4 procent i april 2024 enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var inflationen i euroområdet i april 2,4 procent. I mars var den också 2,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i april 0,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för april den 17 maj.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,3 procent i april 2024

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var i april 0,6 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet (HKPI-KS), som mäter marknadsinflationen, 0,3 procent. Den sammanlagda effekten efter den senaste tolv månadernas ändringar i varuskatten på konsumentpriserna var 0,3 procentenheter. I april var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,1 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,1 procent.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Varor och tjänster som har mest påverkat årsförändringen av konsumentprisindexet, 2024 april

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar, 2024 april

Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar (%), 2024 april

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Indexserie
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
 • Indexserie
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Tidsperiod:
    månad
    Uppdaterad:

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Kristiina Nieminen
    överaktuarie
    029 551 2957
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef